Chybně vypočtený příspěvek do fondu oprav

Vložil Lenja (bez ověření), 9. Leden 2019 - 11:55 ::

Dobrý den, ráda bych znala názor na postup řešení u následujícího případu. V roce 2015 uzavřelo naše SVJ příkazní smlouvu s novým správcem. Při kontrole výpočtu záloh pro rok 2019 na vzorku vlastníků bylo výborem zjištěno, že u 6 vlastníků byl chybně stanoven fond oprav a 3 z těchto vlastníků mají od roku 2015 přeplatek, protože do fondu oprav odváděli více, než měli a zbývající nedoplatek, celkem se jedná o částku 27 tis. Kč. Chyba byla způsobena správcem, který tyto jednotky chybně zavedl do svého systému (SVJ má celkem 55 bytových jednotek – chyba je u 6 z nich). Nedoplatky od uvedeného roku uhradí dle dohody správce. Nicméně u přeplatků se dostáváme do rozporu, protože u 2 ze 3 uvedených jednotek se od roku 2015 změnili vlastníci a my řešíme, zda přeplatky v plné výši uhradit stávajícím vlastníkům nebo rozlišit část přeplatků „náležejícím“ původním vlastníkům a část náležejícím těm současným. Děkuji za názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil + (bez ověření), 9. Leden 2019 - 14:51

  Pokud byly příspěvky špatně spočítané a byly nadhodnoceny, tak samozřejme dotyční vlastníci bytů mají nárok na jejich vrácení, a to neprodleně, co se na to přišlo. Všem, i těm, co už byty prodali. Proč by ten přeplatek u nesprávně stanoveného poplatku probohě měl dostávat nový vlastník. Zdravý selský rouzum je potřeba používat, nic víc.

  Vložil VN (bez ověření), 9. Leden 2019 - 21:09

  SVJ toho původního vlastníka nedohleda ?

  Vložil Markéta Gr., 9. Leden 2019 - 15:17

  Dluhy dle zákona na nabyvatele přejdou a přeplatky dle Vás musí SVJ vrátit všem minulým vlastníkům? To nemůžete myslet vážně…:o) Zdravý rozum a SVJ nejdou dohromady…se současnou legislativou.

  Vložil + (bez ověření), 9. Leden 2019 - 15:26

  Maréto Gr. přečtě si dotaz. Nejedná se o žádný přeplatek, jak se domníváte. Jedná se chybně stanovené platby, které byly stanoveny vyšší, než měly být ve skutečnosti. Ten, kdo tyto nesprávně stanovené příspěvky uhradil má samozřejmě nárok, aby mu byly vráceny. Tak neblouzněte. Používejte zdravý rozum, to by vám svedčilo. Blouzníte z hladu.

  Vložil + (bez ověření), 9. Leden 2019 - 15:43

  Mínusovač, dal si výpověď v zaměstnání. Zaměstavatel ti ještě musí doplatit část mzdy za měsíc, kdy si odešel. Tvůj zaměstavatel takovou povinnost nemá, má povinnost vyplatit tvůj doplatek mzdy tvému nástupci. Doplatek tvé mzdy přechází na tvého nástupce. Gratuluji k blbosti.

  Vložil Markéta Gr., 9. Leden 2019 - 13:29

  Dle zákona přechází povinnosti i práva na nabyvatele vč. zůstatků dlouhodobých záloh (fond oprav), přeplatků/nedo­platků za služby za celý účetní rok – proto se dává potvrzení o převodu dluhů…

  Nejvyšší soud v rozsudku 29 Cdo 3160/2011 řeší vypořádání příspěvku na správu domu a pozemku se závěrem: „Nevyčerpaná část záloh složená původním vlastníkem se stává závazkem společenství vůči nabyvateli jednotky – novému vlastníku a členu společenství.“

  Převodce a nabyvatel si to musí ošetřit v kupní smlouvě, že si přeplatky a nedoplatky mezi sebou vypořádají. Tedy přeplatky vyplatit nabyvateli a ten dle KS, pokud to mají ujednáno pošle peníze převodci. SVJ má právní vztah jen k aktuáním vlastníkům, ne bývalým. I vyúčtování služeb, přestože 3 měsíce vlastnil byt původní vlastník a zbytek roku nový vlastník = celý rok se vyúčtuje novému a ten se s původním vypořádá dle KS.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 28. Leden 2019 - 18:46

  Markéto, vy mě jste mě rozesmála. Vy si něco přečtete, nerozumíte tomu a pak nám o tom tady píšete.

  Obávám se, že tento judikát řeší tzv. fond oprav, ze kterého se platí všechno, neexistuje krátkodobá záloha, ze které se mají hradit každoroční náklady (pojištění, požární revize, odměny správcovské firmě apod.). Ono to vychází i ze zákona, kde je to také poněkud nešťastně formulováno. Řeší něco jiného, než je předmětem dotazu.

  Ale jak už bylo řečeno, Vy si pletete zálohy placené bez právního důvodu (nesprávně vypočítané), tedy SVJ se bezdůvodně obohatilo, se zálohami, které jsou určené a placené ve správné výši.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".