Černá stavba - do kdy je možné řešit?

Vložil Anonymous, 15. Říjen 2020 - 10:08 ::

Do kdy je možné řešit černou stavbu? Setkávám se se dvěma protichůdnými názory, oběma z úst kvalifikovaných o­sob.

První názor říká, že černou stavbu je možné řešit kdykoli po dobu jejího trvání, protože černá stavby zůstává černou stavbou. Čas nerozhoduje, takže třeba po 100 i více letech.

Druhý názor říká, že po uplynutí lhůt (pro námitky, odvolání, správní žalobu apod.), černou stavbu řešit nelze. Tento názor je v souladu s tzv. principem samozhojení, který ovládá českou právní úpravu, a který říká, že běh času případné vady zhojí.

Zvláštním případem je potom stavba (stavební úprava), u níž žádné řízení neproběhlo, takže lhůty nezačaly běžet.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 15. Říjen 2020 - 15:56

  Netuším co konkrétně řešíte. Černá stavba je taková stavba, která byla provedena v rozporu s právními předpisy, např. bez zákonem požadovaného ohlášení či stavebního povolení.

  Jestliže se stavební úřad dozví o „černé stavbě“, může zahájit řízení o odstranění stavby. Nebo toto řízení přeruší a poskytne vlastníkovi možnost aby stavbu zlegalizoval na základě dodatečného stavebního povolení.

  Okamžikem kdy úřad vyrozumí vlastníka stavby o zahájení řízení o odstranění stavby začíná běh všech procesních lhůt, které jsou s tím spojeny. Při tom je bezvýznamné jak dlouho „černá“ stavba existovala bez povšimnutí úřadu.

  Justitianus

  Vložil Černý stavebník (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 19:34

  Na černo se u Vás staví dobře.

  https://radiozurnal.rozhlas.cz/…asti-6351890

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".