Cenové moratorium na nájemné z bytů

Vložil Pavel, 26. Duben 2020 - 20:08 ::

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. 4. 2020,

kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto nařízení rozumí

a)krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,

b)mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1, § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2,

c)mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

§ 2

Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.


Publikováno dne 24.4.2020 jako 202/2020 Sb.

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JR, 28. Duben 2020 - 7:36

Doufám že tohle skončí u soudu. Nebo se nám to zopakuje únor 48? Pomalu to tak začíná vypadat, lidi co nechodí do práce dostávají výplaty, další se tváří že dřou doma, Mažou se dluhy jak na běžícím pásu, buď se odpouštějí nebo odsouvají splátky, ten kdo žije na dluh toho stát podpoří, ten kdo si vydělal, toho stát potrestá hodí mu na krk neplatiče, Jen čekám kdy začne byty zabavovat případně do nich stěhovat lůzu.

Vlastník

Vložil JarekSVJ, 27. Duben 2020 - 20:50

Tady jsme na portálu vlastníků i žák zvláštní školy ví, že vlastníci neplatí nájem… tak prosím o smysluplné příspěvky a né o podporu agenta STB … Pavel nebo Bureš …

Vložil Kyril (bez ověření), 27. Duben 2020 - 21:29

„Tady jsme na portálu vlastníků i žák zvláštní školy ví, že vlastníci neplatí nájem…“ (Vložil JarekSVJ, 27. Duben 2020 – 20:50)

Tady jsme na portálu vlastníků a vlastníci mají příjem z nájmu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".