Bytové družstvo, výkazy, zodpovědnost výboru, zrušení družstva

Vložil JanaStanislavišínová, 15. Duben 2014 - 19:35 ::

Dobrý den, obracím s prosbou o radu ke zkušeným vlastníkům. Pokud bych se nevyjádřila přesně (nejsem odborník, tedy se předem omlouvám… proto jsem zde) ráda upřesním na dotaz. V našem domě je složitá situace a je to spíše na mnoho dotazů… V rámci privatizace v r. 1995 bylo v domě založeno bytové družstvo. Je zde 14 bytů a 4 nebytové prostory. Ač byly všechny byty převedeny do osobního vlastnictví a ze zákona tak dle mého názoru vzniklo SVJ toto nebylo až do r 2012 „legalizováno“ (teprve 2012 byla na můj popud ustavující schůze SVJ). SVJ od té doby funguje a na domě je to znát. Upravily se příspěvky, odbouraly se odměny předsedovi, které pohltily prakticky veškeré dřívější příspěvky, sjednala se správcovská firma která vše hlídá. SVJ si vzalo poměrně vysoký úvěr a provedlo rozsáhlou rekonstrukci -izolace proti zemní vlhkosti, zateplení, výměna střešní krytiny. Souběžně zde ovšem stále existuje družstvo – které vlastní zmíněné 4 nebytové prostory. A družstvo je ten problém… Už nejméně 2 roky neproběhla schůze, neproběhlo odsouhlasení závěrky a nikdo krom předsedy a místopředsedy nemá přehled o účtech. Ač dle stanov je družstvo povinno minimálně ročně pořádat členskou schůzi neděje se tak… Tedy můj první dotaz zní, jak postupovat, když výbor neplní tuto svou povinnost? Resp. jak získat od výboru ke kontrole účetní výkazy? Chování výboru se jeví velmi podivně.. Účetnictví SVJ vede správcovská firma a měla by vést i účetnictví družstva. Když jsem jako člen družstva tuto firmu navštívila a chtěla výkazy vidět, bylo mi řečeno, že účetnictví družstvu nevedou. Na dotaz kdo ho tedy vede zněla odpověď „nevím“. Předseda tvrdil že je to starost místopředsedy a obráceně.Následně se u správcovské firmy na totéž dotazoval jiný člen a jemu bylo řečeno, že to bylo myšleno tak že účetnictví nevede dotyčná pracovnice osobně… (ta, co odpověla na otázku slůvkem nevím kdo ho vede). Následným dotazem přímo na FÚ jsem si ověřila, že DP bylo podáno 31.3..Nevím, co si o tom myslíte Vy, ale na mě to působí velmi podezřele… To co následuje dál je tak trochu ze sféry sci-fi… Bohužel je to realita.. U dotyčné pracovnice na stole jsem viděla dokument, který se pokoušela přede mnou skrývat a ten dokument byl podepsán naším předsedou i místopředsedou – jestli byly podpisy pravé netuším, ale vypadaly že ano, neboť podpisy obou znám. V dokumentu oba prohlašují, že všem členům byly vyplaceny členské vklady v době převodu jednotek do osobního vlastnictví (ten proběhl tuším 1995). Tato výplata ovšem neproběhla. Výplatou pokud se nemýlím by zaniklo členství těchto členů a také se domnívám, že by toto muselo být patrné v účetnictví. Jenže ve výkazech, které jsou mimochodem uveřejněné na www.justice.cz je patrné, že základní jmění družstva (které pokud se nemýlím se skládá právě z těchto členských vkladů) je v naprosto stejné výši jako při jeho založení v r. 1995. Dále je na justici také formou zápisu z členské schůze z r. 2009, uveřejněn seznam členů, kteří by členy dávno nemohli být, kdyby se jim členské vklady vyplatily… Toto už dle mého lze klasifikovat jako podvodnou činnost… Družstvo má ovšem stále ve vlastnictví zmíněné nebytové prostory. Z Těch plyne určité nájemné a družstvo také údajně svou částí přispívá do SVJ. Pro dům by bylo určitě praktické družstvo zrušit (administrativní náročnost) v tom se asi všichni shodují. Ale myslím, že o tom může rozhodnout jedině členská schůze a to formou notářského zápisu (stanovy to tak uvádějí). Před zrušením je ovšem nutno nebytové prostory prodat a teď jde výnos z tohoto prodeje. Za ideální variantu bych považovala to, aby se tento výnos zaúčtoval na úhradu úvěru na rekonstrukci – ten si ovšem bralo SVJ a z diskuzí zde jsem nabyla dojmu, že to v podstatě není možné… Takže druhá varianta je, aby členská schůze rozhodla o tom, jak s ním naložit – tedy pravděpodobně vyplatit členům – ovšem kterým, když předseda a místopředseda podepisují prohlášení, že členům byly vyplaceny členské vklady.. Vidím zde tedy riziko poškození členů… Netvrdím, že za postupem výboru jsou „nekalé úmysly“ myšleno jejich záměr… Možná nevědomost?? Správcovská firma totiž tvrdí, že existuje nějaký „zjednodušený“ a levnější způsob zrušení družstva v případě, že družstvo nemá žádné členy ani jednotky ve správě. Pokud je záměr výboru tento, dá se to pochopit, ovšem bych očekávala nějakou komunikaci… Ta ovšem neprobíhá… Je to tak, že existuje nějaký zjednodušený způsob?? Existuje jiný způsob zrušení družstva, než likvidace?? ( t.j. rozhodnutí členské schůze – stanovení likvidátora atd?). Osobně se přikláním ke striktnímu postupu dle stanov a zákona-t.j. absolvovat stanovený postup i když je časově, administrativně a finančně nějak náročný. Jaká je v tomto ohledu odpovědnost předsedy a místopředsedy?? Myslím i trestní ve smyslu tom, pokud učiní nezákonné kroky bez podkladu schválení členskou schůzí – dopad Nového občanského zákoníku?? Omlouvám se za rozsáhlý dotaz… Co si o tom myslíte??? Co byste nám poradili?? Jsme malý dům a asi máte zkušenosti – většina lidí se v této problematice neorientuje vůbec.. a někdy ani nemají zájem… Děkuji JS

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.