Bytová družstva vyhrožují Štrasburkem kvůli povinným úsporám energie

Vložil Pavel, 30. Prosinec 2014 - 13:59 ::

U Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku by mohla skončit novela zákona 406/2000 Sb, přikazující majitelům bytů v bytových domech instalaci poměrových měřičů tepla.

Skupina předsedů třebíčských společenství vlastníků bytů se na něj chce obrátit, protože ani po dvouletém úsilí o změnu novely se nedočkala ani odpovědi od politiků a úředníků, proč je potřeba lidi nutit k úsporám za každou cenu, a navíc pod hrozbou drastických pokut. Hlasy stejně rozzlobených lidí evidují po celém Česku.

Další tisíce navíc

„Všichni jsme zateplovali. Nám spadla cena za teplo o třetinu. Dům má pět miliónů korun úvěr, budeme ho splácet do roku 2022,“ začal debatu předseda jednoho z třebíčských společenství vlastníků Zdenek Nahodil.

Investice dalších desítek tisíc za měřiče při zhruba 450 korunách na každý radiátor plus roční poplatky každého bytu za odečet se mu hrubě nelíbí. Včetně přístupu politiků, kteří věc nařídili zákonem, smysl ale povinným nedokázali vysvětlit.

„My jsme se po zateplení dostali z 15 tisíc na třípokojový byt na osm tisíc,“ předkládá bilance vyúčtování Miloslav Kadrnožka.

Od roku 2012 píše na všechny strany, aby zákonodárci novelu změnili alespoň pro ta společenství vlastníků (bytových) jednotek (SVJ), kde k úsporám přistoupili stejně zodpovědně.

Jako řada dalších totiž nechápe, proč jim stát nyní pod pokutou 200 tisíc korun přikazuje další investici do měřičů, o jejichž účelu nejsou lidé přesvědčeni, a navíc jim nikdo nedokázal vyvrátit řadu obav s nimi spojených.

Nové měřiče zasejí nové sváry

„Prý bude spravedlivější rozúčtování, které v důsledku povede k větší soudržnosti lidí. My už jsme se na schůzi kvůli měřičům pohádali teď,“ glosovala ironicky další ze zúčastněných vlastníků paní Bumbálková, a připomněla nikoli ojedinělý názor, že evropské doporučení šetřit energií Češi opět nejspíš proměnili v kšeft jdoucí některým firmám „na ruku“.

Za léta správcování tito lidé vědí, co šetřílci dokážou vymyslet v honbách za avizovanými úsporami, a bojí se, že kritizovaný zákon spustí jen další vlnu pokusů, omylů a zbytečných sporů.

Neurčitý slib „úspor až o 10 procent“ jim připadá po všech investicích do zateplení (okna, střecha, fasády) nereálný, a hlavně za zmiňovaných okolností naprosto ničím nepodložený.

Výše pokuty zaráží dalšího z předsedů, Milana Kadrnožku. „Když někoho vlastní hloupostí srazím autem a způsobím mu újmu na zdraví nebo požiji za volantem alkohol, zaplatím pokutu nejvýš pár tisíc. Tady hrozí SVJ zaplatit 200 tisíc, pokud zjistí, že ty přístroje na radiátorech někdo nemá, a 50 tisíc na dotčený byt. Už to je nepoměr,“ upozornil.

V rozporu s Listinou

„Na hranici absurdity přitom je, že v případech všech jiných investic nad tisíc korun na jeden byt v domě potřebujete 100% souhlas všech vlastníků bytů. Tady to dostanete příkazem shůry, a předsedové, kteří s tím mnohdy sami nesouhlasí, mají za úkol ty lidi k montáži donutit,“ dodal Kadrnožka.

V tomto ohledu to podle protestujících dokonce koliduje se Základní listinou práv a svobod, kde se praví, že „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí,“ poznamenal místopředseda Kružík.

Všechny dosavadní snahy o změnu novely ale nevedly k ničemu, a proto Třebíčští zvažují jako alternativu Štrasburk. Zatím shromažďují odezvy od stejně naštvaných lidí z celého Česka, kteří došli k obdobným závěrům.

„Co si o tom můžete myslet? Vždyť to je, jako by vás někdo nutil pod hrozbou vysoké sankce koupit si výrobek, který nechcete. Proč byste si ho měli koupit, vám ale nikdo nevysvětlí, a když se zeptáte, máte pocit, že budete první, koho přijdou zkontrolovat, zda ho má. Jsme v demokracii, nebo v blázinci?“ ptají se v Třebíči.

Převzato z

http://www.novinky.cz/…energie.html

_____________­________________________­_______________________

Vzhledem k tomu, že směrnice EU je chybně implementována, je velká naděje, že žalující u nějakého soudu uspějí.

Ale možná je to zbytečné, protože vzhledem ke špatné implementaci jsou některé články směrnice přímo resp. nepřímo aplikovatelné.

Článek sice obsahuje nepřesnosti, ale podstatu problému vystihuje.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Leden 2015 - 14:20

  „Štrasburský“ soud prolidská práva zcela jistě odmítne zabývat se věcí, jestliže stěžovatel dosud nevyčerpal všechny právní možnosti k ochraně svých lidských práv před soudy členského státu.

  Muselo by tedy napřed dojít k projednání v České republice soudem nalézacím a odvolacím, případně s dovoláním k NS či NSS a ke konečnému verdiktu Ústavního soudu v neprospěch stěžovatele.

  Pánové za dva roky stihli pouze dopisovat si se státními institucemi. Připočítejme tedy několik dalších let, než proběhne naznačené soudní kolečko. Teprve pak by věc mohla být předložena „do Štrasburku“ s nadějí, že se jí ESLP začne zabývat.

  lake

  Vložil Pavel, 1. Leden 2015 - 14:40

  Pane lake,

  já o tom vím, proto jsem napsal, že je velká naděje, že u nějakého soudu uspějí, nikoliv rovnou ve Štrasburku. Ale je to sepsáno nějakým novinářem neorientujícím se v problematice. Na článek jsem upozornil pouze proto, že vystihuje problém, nikoliv, že upozorňuje na jeho možné řešení.

  Podle mého by si měli nechat v případě soudní cesty nejdříve udělit pokutu, proti ní se odvolat a doufat, že český soud položí předběžnou otázku na soud EU.

  Já se snažím o jinou cestu a píšu na různé instituce, protože směrnice EU je špatně implementovaná a občané ČR se jí mohou podle mého názoru dovolat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vítek (bez ověření), 1. Leden 2015 - 13:01

  Místopředseda Kružík uvádí:

  „V tomto ohledu to podle protestujících dokonce koliduje se Základní listinou práv a svobod, kde se praví, že „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí,“

  Kružík mate. V ustanovení o nedotknutelnosti je také uvedeno, že jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, je-li to nezbytné pro ochranu práv jiných. A to je případ NOZ § 1183, podle kterého pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií umožní do bytu přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

  Vložil Měřil (bez ověření), 1. Leden 2015 - 17:07

  Nelze souhlasit s panem Vítkem. Za účelem měření množství dodaných médií a průměrné teploty není nezbytné zasahovat do nedoknutelnost obydlí. (Z uvedeného důvodu to nezbytné nikdy, ani 1× za 5 let za účelem výměny čehosi.)

  Vložil Pavel, 1. Leden 2015 - 14:52

  Vítku,

  samozřejmě máte pravdu. Bohužel je zvykem, že LZPS se nejvíce ohánějí ti, co ji nikdy nečetli a pokud ji četli, co jí neporozuměli.

  Hezký den!

  Pavel


  LZPS

  Čl. 12

  (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

  (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

  Vložil RadekV, 1. Leden 2015 - 14:23

  Čili – zákonodárce nařídil do bytů instalovat cosi, co obyvatel nechtěl a současně nařídil umožnění pravidelné kontroly téhož. Čili v podstatě zrušil jeden bod Listiny pro značnou část obyvatelstva.

  V příštím kole nařídí, že ono namontované cosi musí mít vysílačku.

  Velký bratr byl nedomrlý chcípáček.

  A k problematice povinného pseudoměření. Představte si, že máte garsonku v novém skoropasivním domě. Za teplo platíte nějaké 3000 Kč ročně a za kalorimetr a jeho obsluhu zaplatíte 2000 Kč. A to se vyplatí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".