Bytová družstva i SVJ trápí dlužníci

Vložil JaVa, 14. Listopad 2019 - 15:05 ::

Společenství vlastníků bytů i bytová družstva doplácejí na neplatiče ze svých řad. Přítrž by tomu mohla přinést novelizace řady zákonů.

Zdroj: https://www.denik.cz/…0191114.html?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JR, 15. Listopad 2019 - 20:48

  Jen moc dobře nerozumím tomu proč předsedu asociace bytových družstev a bytová družstva vůbec trápí problémy ve společenstvích vlastníků jednotek. Moc nerozumím proč družstevníka trápí to, že nájemce bere příspěvek na bydlení dostavaji vlastník bytu a ten ho společenství. Předpokládám že vlastníkem bytu je družstvo tedy v družstvech a pak ten příspěvek dostane družstvo. Nebo se pletu. Tohle je starost družstevníků starosti společenství vlastníků jednotek by měly nechat na společenstvích. Kdy donesou vlastníci bytů petici o tom jak je trápí správci jejich majetku? Také by měl měli o čem vyprávět! Jar

  Vložil Amadeus (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 10:37

  JR, možná že ani nevíte, že je množství společenství vlastníků, ve kterých je bytové družstvo členem, jako ostatní členové – fyzické osoby. Proto touto aktivitou Svaz českých a moravských bytových družstev chrání nejen zájmy svých členů (bytových družstev – členů v SVJ), ale zároveň i členů SVJ – fyzických osob. Tedy i Vaše osobní, jako člena svého společenství vlastníků. Bez ohledu na skutečnost, že se touto problematikou asi nezabýváte. Uznávám, že nemůže být každý člen společenství odborníkem v oblastech výkonu správy domu. Proto byste měl/a spíše tuto aktivitu uvedeného svazu uvítat. Bojuje i za Vás. Amadeus

  Vložil JR, 16. Listopad 2019 - 23:35

  Naštěstí v mém SVJ členem žádné bytové družstvo není, Takže moje zájmy žádné družstvo opravdu nehájí. Co ale vidím je masáž i z té skupiny která zve zdarma na semináře členy statutárních orgánů SVJ, tam jim ukáže o jejich odpovědnosti o tom jak mohu přijít o majetek o tom jak by bylo nejlepší svoji roli přenechat těm zkušeným profesionálním předsedům z bytových družstev. A pak tu máme některé kauzy velkých bytových družstev které hovoří samy za sebe. Nemyslím si že mě jakákoli organizace která sdružuje společenství a bytová družstva chrání coby vlastníka bytu Jar

  Vložil Amadeus (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:13

  JR, můžete si nadále myslet, že jakákoli organizace, která sdružuje společenství a bytová družstva, Vás, coby vlastníka nechrání. Přesto Vám doporučím znovu si přečíst úvodní příspěvek vlákna. Jako obyčejný člen společenství se asi nedostanete do parlamentu k lobování za změny zákonů, které by chránily všechny poctivé členy společenství vlastníků v boji proti neplatičům. Proto uvítejte možnost, že v tomto boji je nějaký subjekt v rámci republiky schopen organizačně dát dohromady petici v rámci boje proti neplatičům a s 50 000 podpisy předat ji vládě a petičnímu výboru Poslanecké sněmovny k dalšímu řešení. Nepřeji Vám, abyste byl členem společenství vlastníků, ve kterém se objeví pouze jeden nezodpovědný vlastník, který přestane hradit měsíční předpisy plateb. Vlivem stávající legislativy se může stát, že i přes aktivitu výboru při vymáhání dluhů, se soudní řízení časově protáhne, dlužník chytře upadne do insolvence a dluh např. ve výši 60.000,– Kč budou muset hradit všichni členové společenství. To by se týkalo i Vás osobně. Amadeus

  Vložil Anonymousssb (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 12:24

  To Jar nedokáže pochopit. Ona ví, že co souvisí s družstvem je čiré zlo. Je součástí nemyslící sekty Milion chvilek proti družstvům.

  Vložil JR, 16. Listopad 2019 - 23:38

  Nejraději mám chytráky kteří Vědí co si druhý myslí a chápe nebo nechápe nechápe. Proti bytovým družstvům nic nemám a nestarám se o ně Nejsem členem žádného družstva A také bych si netroufla jako člen sv je hovořit o tom jaké jsou problémy v družstvech. Jar

  Vložil Pavel, 16. Listopad 2019 - 10:25

  Jar,

  píšete: „Jen moc dobře nerozumím tomu proč předsedu asociace bytových družstev a bytová družstva vůbec trápí problémy ve společenstvích vlastníků jednotek.“

  Je to jasné, stačí si prohlédnout jejich web. SČMBD uvádí, že sdružuje BD a SVJ, kteří vlastní nebo spravují 650 000 bytů. Členové SČMBD vykonávají externí správu pro 13 000 SVJ.

  Dále píšete: „Moc nerozumím proč družstevníka trápí to, že nájemce bere příspěvek na bydlení dostavaji vlastník bytu a ten ho společenství.“

  Citace z úvodního článku je: „Teď to funguje tak, že když nájemci pobírají podporu na bydlení, tak ji třeba vyinkasují vlastníci bytů, nechají si ji pro sebe a za toho nájemce společenství nebo družstvu nezaplatí. Je to v podstatě zneužívání stávajícího systému,“

  V SČMBD jsou v členské základně v převaze SVJ. Nájemci od státu dostanou podporu, tu předají vlastníkovi bytu, členovi SVJ, a ten ji nepošle SVJ. Stávající systém obchod s chudobou podporuje. V petici se pouze žádá, aby byla změna.

  Skutečně se nejedná o boj mezi SVJ a BD ale mezi (SVJ a BD) a neplatiči.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pvael II (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 14:41

  správce domu (často SBD) i statutáři SVJ kálí na své povinnosti a nevymáhají včas vzniklý dluh a teprve až naroste do mnohatisícových částek zjišťují, že jsou nevymožitelné a volají po všespasitelném státu aby to za ně řešil? V našm SVJ byly také snahy některých vlastníků neplatit. Naše stanovy ovšem umožňují vymáhat i zálohy a technicky jsme se vybavili na odpojování bytů od zdroje vody a tepla. I díky tomu stačí taková výhružka odpojení k zaplacení malých dluhů a velké nepřipustíme.

  Vložil 55555 (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 15:23

  Pokud odpojíte byt od zdroje tepla a vody, tak se dopouštíte trestného činu. Stranou ponechávám, že to často ani není technicky možné. Nebráním dlužníky, jenom konstatuji právní a technický stav.

  a
  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 16:49

  co na to třeba předpisy o tepelné stabilitě stavby? opět svj s přecedou co o tom hodně ví a je hoden zacházet s milionovými majetky vlastníků… taky nehájím dlužníky, ale ostatní vlastníky.

  Vložil Oběť nucené privatizace bytů (bez ověření), 15. Listopad 2019 - 20:46

  Ano, zákony je třeba novelizovat, ale poněkud jinak. Je třeba:

  zajistit ochranu práv vlastníků bytů,

  zajistit úroveň správy domu – aspoň na úrovni někdejších OPBH (dneska může správu domu vykonávat vratočuči, jak zde byl uvedeno).

  Už jsem v tomto smyslu psala na MMR, odpověděli mi, že práva vlastníků bytů jsou zajištěna, což neodpovídá skutečnosti.

  Vložil Pvael II (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 14:45

  zpravidla na návrh statutárů. Lze tedy si sjednat správce, který Vám vyhovuje nebo lépe vykonávat správu vlastními silami. Účetnictví a třeba inženýring oprav domu a vše na co nestačíte lze zajistit externě.

  Vložil Milouš (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 2:11

  Jsou zajištěna demokratickou volbu, pokud si demokratickýroz­hodnete v SVJ, tak to je zákon.

  Vložil Marina (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 14:23

  „sestavit řádný rozpočet s výhledem do budoucnosti prakticky nikdo neumí“

  § 15 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, vyžaduje rozpočet na kalendářní rok.

  Pokud máte nějaké potíže se setavením rozpočtu, rozpočet sestavím.

  Vložil Nguen Tsagh (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 15:03

  Háček je v tom, že právní předpisy nevyžadují, aby výše příspěvku na správu domu vycházela ze schváleného rozpočtu.

  Takže věštění z křišťálové koule je spíše při určení výše příspěvku na správu domu podle § 1180. Tohle zákonodárce značně nedomyslel.

  Nebo jsem něco přehlédla?

  Vložil Pvael II (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 14:51

  Nedovedu si představit, že bych předložil ke schválení rozpočet, který nevychází z reálných potřeb. Naprosto stejně jak se se stanoví výše zálohy na služby a energie podle skutečnosti minulého období stanovujeme příspěvek na správu domu. Jak vidíte žádného zákonodárce k tomu nepotřebujeme.

  Vložil Amadeus (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 10:46

  JR, problém sestavení rozpočtu existuje pouze tam, kde mají nekvalitního správce. Práce s rozpočtem je naprosto jednoduchá a výbor společenství by měl nechat schválit rozpočet každoročně shromáždění společenství. Jednoduchá tabulka s rozdělením na výnosovou a nákladovou část a na příspěvek na správu domu a pozemku a na náklady vlastní správní činnosti. Je to opravdu pouze o tom správci, aby společenství metodicky pomohl a naučil je s rozpočtem pracovat. Amadeus

  Vložil JR, 16. Listopad 2019 - 23:57

  Promiňte, ale jako ekonom celkem tuším, Co to je rozpočet. Buďme k sobě ale upřímní, že sestavit rozpočet u bytového domu není úplně jednoduchá záležitost. Naopak je to záleží to docela komplikovaná. Možná bychom si měli říci něco o tom co říká o rozpočtu zákon. Zákon říkám že stanovy obsahují pravidla pro tvorbu rozpočtu. Je zajímavé že novela to vypouští. Nehněvejte se na mě ale kdo sem chodí delší dobu tak si možná vzpomíná jak o rozpočtu hovořil LAKE. Zmiňoval pokud si vzpomínám rozpočty v kondominiích v USA. Předpokládám že by měla být stanoven kvalitní pasport bytového domu životnosti materiálu a částí stavby, atd. Vysvětlili jste mi tedy že bytová družstva se zajímají o situaci ve své je proto že jsou statutárními orgány těchto SVJ případně členy SVJ. Jinými slovy družstva hledají cestu jak se bránit vlastníkům kteří nedodržují svoje povinnosti. Moje otázka ale zněla také tak kdo háji práva vlastníků, když své povinnosti nedodržuje správce jejich majetku, tedy SVJ. Ze zdejších diskusí je zřejmé, že se to stává a vlastníci nenacházejí nikde zastání. Zkuste prosím být trochu objektivní a přijmout Jako fakt, že se chybuje na obou stranách. Jar

  Vložil Amadeus (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:37

  Paní JR, do svého příspěvku jste vložila několik myšlenek. Jako ekonomka tušíte, co je to rozpočet, ale jeho zpracování vidíte černě. Náš správce nás naučil opravy plánovat v pětiletých plánech oprav, které se schvalují na shromáždění společenství a předchází schválení rozpočtu. V těchto pětiletých plánech máte možnost právě zapracovat – životnost materiálu, konstrukční prvky domu, atd. I já si dobře vzpomínám na příspěvky autora – Lakeho. Některé nám všem opravdu otevíraly oči a ukázaly netradiční pohledy na výkon správy domu. Je ho škoda. Doporučuji proto věnovat pozornost příspěvkům – Pavla. Vaše otázka, kdo hájí zájmy vlastníků proti SVJ, má pouze jednu jednoduchou odpověď. Všichni vlastníci, kteří tvoří toto společenství vlastníků. Seberte odvahu, prostudujte stanovy společenství a bojujte. Když se Vám podaří přesvědčit i další členy společenství o své pravdě, stanete se s dalšími spřízněnými dušemi statutárním orgánem společenství. Dál povedete společenství vlastníků ke spokojenosti všech členů a budete dodržovat zásady kvalitního správce společného majetku. Amadeus

  Vložil Zimbardo (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 18:00

  Pan Amadeus napsal, že zájmy vlastníků hájí vlastníci. Tak tomu bohužel není. Zájemce o podrobnější vysvětlení a zdůvodnění odkazuji např. na:

  https://en.wikipedia.org/…n_experiment

  Vložil Mahulena (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 12:47

  „Vaše otázka, kdo hájí zájmy vlastníků proti SVJ, má pouze jednu jednoduchou odpověď. Všichni vlastníci, kteří tvoří toto společenství vlastníků.“

  Tato odpověď není logická. Pokud totiž vlastník potřebuje chránit své zájmy, pak je potřebuje chránit proti ostatním vlastníkům, přesněji proti tzv. „většině“ ostatních vlatníků. Jenže právní úprava bohužel stanoví, že se nemůže obracet na tyto ostatní vlastníky přímo, ale musí na SVJ, tj. i sám na sebe. A vůli SVJ vytváří tzv. „většina“ vlastníků. (Tzv. „většina“ v pojetí občanského zákoníku znamená 25+ % všech, což je další problém.)

  Máte zjevně za to, že pravda se prosadí rozhodnutím tzv. „většiny“. Bohužel se mýlíte. Je vidět, že s reálným fungováním SVJ nemáte žádné zkušenosti. Ale dobře byste se uplatnil na MMR, kde mají podobné názory.

  Vložil Amadeus (bez ověření), 17. Listopad 2019 - 17:50

  Mahuleno, opravdu nemám rád na těchto stránkách invektivy a urážky. Když se někdy zapojím do diskuse, tak se snažím vysvětlit a předat návod. Musím však reagovat na invektivu, že nemám zkušenosti s fungováním SVJ a už vůbec nevím, zda bych se uplatnil se svými podobnými názory na MMR. Zkuste mi v odpovědi napsat, jaké má názory MMR. Jestliže sledujete tyto stránky, tak mnohokrát se obyčejní řadoví členové SVJ v naději obracejí na někoho zkušenějšího s prosbou o návod v boji proti zlému společenství vlastníků. Neuvědomují si, že i oni jsou členy tohoto společenství a že svůj boj za pomocí stanov, případně dalších právních předpisů, si musí vybojovat na shromáždění společenství. Maximálně v konkrétních věcech (rozpočet) jim zde můžeme poradit. To je smyslem těchto stránek. Nikoliv invektivy těch, kteří potřebným nejsou schopni nic poradit. Amadeus

  Vložil MMR (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 12:38

  „jaké má názory MMR“

  MMR má za to, že právní úprava bytového spoluvlastnictví je bezvadná a že práva vlastníka jsou zajištěna.

  Stejného názoru jsou i někteří zdejší diskutující odtržení od reality, kteří zde opakovaně píší, že Soudy fungují, policie funguje, aniž by ovšem tento svůj názor byli schopni jakkoliv podložit.

  Vložil Misme, 17. Listopad 2019 - 19:56

  njn, vy, Amadee, ale nepředáváte návod, anébrž hraběcí rady.

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 12:32

  To Jar také nepochopí. Je to klasický kibic, který ví vše nejlépe. Ale sama nechce nic dělat a nést za něco odpovědnost.

  Vložil JR, 17. Listopad 2019 - 0:06

  Třeba družstvo Krušnohor a jiné, to fakt Jar nepochopí… Jar

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".