Bílení bytu po odstěhování nájemníka

Vložil Iva (bez ověření), 6. Prosinec 2021 - 13:53 ::

Dobrý den, nájemní smlouvu na pronájem bytu máme uzavřenou dle NOZ, v odstavci vrácení bytu je mj. psáno – nájemce je povinen dnem ukončení nájemního vztahu na své náklady byt vyklidit, vybílit a uklidit a předat jej pronajímateli ve stavu v jakém jej od něho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemník bílit nechce, prý je to s rozporem s NOZ, ten prý je nadřazený nájemní smlouvě. Pouze prý uklidí. Má pravdu? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pronajímatelka (bez ověření), 7. Prosinec 2021 - 16:12

  Je zde snadno možné rozpoznat salonní teoretiky (pan Tomáš Neugebauer, pan Justitianus, pan Hubert), kteří podle svých odpovědí pronajímání nikdy neviděli a jejichž rady jsou vůči dotazu mimoběžné a tím bezcenné, a osobu s praktickými zkušenostmi (paní radka2222), která odpověděla paní Ivě věcně správně, vyčerpávajícím způsobem, přitom stručně a dokonce s odkazem na právní úpravu.

  Vložil Justitianus, 6. Prosinec 2021 - 21:50

  Po odstěhování nájemníka po něm pronajímatel nemůže úspěšně vymáhat žádné naturální plnění.

  Nájemce měl povinnosti v době nájmu, například provádět běžnou údržbu podle § 2257 zákona č. 89/2012 Sb.. Po skončení nájmu už bývalý nájemce tuto povinnost nemá. Může Vám na Vaši výzvu k vybílení bytu odpovědět „Trhněte si nohou!“.


  Mezi povinnosti běžné údržby bytu patří podle § 2 nařízení vlády č. 308/2015 Sb. i malování, oprava omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn.

  Pokud jste byt převzal se závadami, můžete je odstranit a náklady pak vymáhat na bývalém nájemci. Jako zdroj úhrady se nabízí jistota složená nájemcem podle § 2254. Z jistoty si odečtěte účelně vynaložený náklad na vybílení bytu. Můžete mu z dobré vůle navrhnout, že ty peníze neodečtete, pokud sám zajistí vybílení. On ovšem není povinen Vaši nabídku přijmout.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 6. Prosinec 2021 - 16:41

  proč ji podepisoval, když s tím nesouhlasil?

  i kdyby to tam nebylo, tak pokud se nejedná o krátkodobý pronájem, je to jeho povinností. bylo i dřív – § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které se této problematice věnuje následovně: „Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry.“ Malování tedy spadá pod běžnou údržbu bytu, která je jednoznačně uložená nájemci. no a teď je to nově upraveno jak NOZ tak Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

  § 2 Běžná údržba bytu Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

  Vložil Hubert (bez ověření), 6. Prosinec 2021 - 23:00

  Ona ta bezna udrzba je take omezena cenou.

  Pri dnesnich cenach remeslniku je vymalovani celeho bytu pomalu investicni akci. Bezne opotrebeni se do zavad nepocita.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".