Bezvládí a odměna výboru

Vložil Anonymous, 2. Únor 2009 - 16:43 ::

Pro: Pavel, Krupp, Anna, Jarek. Jsem toho názoru, že na řešení tohoto problému pouhý selský rozum nestačí. Výbor je volen na shromáždění a to nejdéle na dobu 5 let.V průběhu tohoto období může člen, či výbor odstoupit, nebo být odvolán. Pojem „odstoupení“ výboru z funkce po vypršení mandátu není znám. V našem SVJ je uzavřema smlouva se správcem, který mimo jiné zajišťuje i vedení účetnictví. Správce má k dispozici smlouvu o spolupráci, stanovy SVJ,zápisy ze všech schůzí a pod.

 1. Po vypršení mandátu výboru měl správce povinnost neproplatit

  faktury a upozornit výbor bez mandátu, že musí být nej-

  dříve výbor nový, aby faktury mohly být podepsány a te-

  prve následně proplaceny.

  Bohužel smlouva se správcem žádné sankce za porušení

  správně vedeného účetnictví neobsahuje. Při správně

  vedeném pčetnictví faktury nebudou proplaceny a pří-

  padné sankce mohou být požadovány po bezmandátním výboru,

  či zúčtovány ke škodě SVJ.

 2. Je třeba si uvědomit, že v období „bezvládí“ za veškerou

  činnost, tedy i účetnictví, zodpovídají všichni členo-

  vé SVJ bez výjimky.

 3. Ke stavu vedení účetnictví jsem měl velmi závažné připo-

  mínky (na př. nesouhlasil v účetnictví ani stav výpisu

  z BÚ se zůstatkem vykázaným v účetnictví, u všech pro-

  vedených zápisů chyběl souvztažný účet atd.). Řečeno jed-

  noduše, účetniczví bylo a dosud je vedeno v rozporu se

  zákonem o účtnictví.

  I když jsem na všechny nedostatky upozornil, nebyly žádné

  mé připomínky správcem respektovány, a proto jsem druhým

  druhým rokem z funkce člena výboru odstoupil protože za

  takto vedené účetnictví jsem odmítl nést zodpovědnost. Moje

  připomínky nebyly respektovány ani členskou schůzí (70 %

  členů jsou důchodci nad 70 let), která nemá o nějakém

  podvojném účetnictví ani páru.

  4.Závěrem je možno konstatovat, že starý výbor byl znovu

  potvrzen do funkce i když účetnictví ani trochu nerozumí,

  neznají ani vlastní stanovy, neznají svou zodpovědnost

  za činnost SVJ a nikdo jiný to nechce dělat, proto jsou

  všichni spokojeni, neboť nevědí co činí.

  Tolik tedy velmi zjednodušeně k mému příspěvku o bezvládí

  a odměnách členů výboru.

  Za případné odlišné názory předem děkuji.

  DRN

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 2. Únor 2009 - 17:40

  DRNe upřimně se omlouvám ale tvůj původní příspěvek neříkal nic o správcovské firmě. Soudil jsem podle sebe, správcovskou firmu nemáme. Ve vašem případě je výbor pouze formalita, takových blbečků co ze sebe dělají výbor a přitom za prdelí mají správcovskou firmu je tady spousta. Ještě jednou se omlouvám .

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".