Bezradný.

Vložil Důchodce (bez ověření), 22. Duben 2017 - 11:30 ::

Dne 21. 9. 2015 jsem podal podrobné sdělení o porušování příslušných zákonů a předpisů o účtnictví našemu FÚ. Dne 16.10.2015 mně FÚ písemně sdělil,že s ohledem na povinost zahovávat mlčenlivost Vás nemůžeme informovat o konkret ních opatřeních provedených správcem daně v této záleži- tosti ani o výsledcích případného řízení. Po neúspěchu s FÚ jsem podal oznámení dne 15. 04. 2016 i místnímu poli- cejnímu úřadu. Bylo mi dne 18. ledna 2017 Policií sděle- no, že na základě informací od našeho správce (vede nám účetnictví) se nepodařilo prokázat podezření z jakého- koli trestného činu. S přihlédnutím k mému vysokému věku nejsem ochoten podávat tuto záležitost soudu. Co jiného je možno udělat? Odolat dosavadní výbor a pověřit jiný se nepodaří.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.