§43

Vložil Jirka, 30. Září 2007 - 13:58 ::

§ 43 g) stanoví pro jednotlivé členy společenství na základě usnesení shromáždění nejpozději do 30 dnů od přijetí usnesení shromáždění výši příspěvků na správu domu a pozemku, zajišťuje jejich vyúčtování a vymáhá jejich placení, §43 h) určuje a sděluje jednotlivým členům společenství výši záloh na úhradu cen služeb poskytovaných na základě smluv sjednaných společenstvím s dodavateli, zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu cen služeb a vypořádání či vymáhání nedoplatků či vypořádání přeplatků ve lhůtách určených stanovami nebo usnesením shromáždění. Zde chybí, že výbor určuje termín splatnosti a způsob platby.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 2. Říjen 2007 - 10:36

  Vážení, nic nechybí, odpověď je v ustanovení § 32, odst.1., písm.g), § 39 odst.7., písm.f) a m), a § 43, odst.4., písm.h) návrhu ZoVB.

  Matějka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".