29 expertů na občanské právo má jiný názor a navrhuje jiný postup

Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 12:47 ::

29 expertů na občanské právo je proti chystané novele Pelikánových. Nabízí však pomoc při řešení problémů a trvá na plnění programového vládního prohlášení týkajícího se Průběžné analýzy nových předpisů. Škoda, že Ministertvo spravedlnosti výslovně (písemně) sdělilo, že upustilo od Půerběžné analýzy, tedy i od plnění programového vládního prohlášení (asi bez koaliční dohody). Žádný věcný ani právní důvod k tomu nebyl. Právě naopak. Programové vládní prohlášení bylo rozumné. Průběžná analýza je nutným předpokládem možné novely.

http://www.denik.cz/…0140904.html

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 6. Září 2014 - 14:50

  Hlavním problémem „29 expertů“ asi bude:

  „Řada z členů kolegia se podílela na současné podobě civilního kodexu.“

  Ten, kdo dával NOZ a ZOK dohromady, asi jen velmi těžko připustí, že by se NOZ a ZOK měl ihned opravovat.

  Množství připomínek k chybám NOZ bylo jasných už před odesláním do Parlamentu. Vládnoucí strana však rozhodla, že se NOZ musí za každou cenu protlačit, protože ochudit prostý lid od toho blaha, co NOZ přináší, by bylo chybou (a další ztrátou politických bodů). Jako příklad, snad jediný, se uvádělo právo na radost z dovolené.

  Co se týká připomínek k bytovému spoluvlastnictví, tak se připomínky dávaly k několika návrhům samostatných zákonů připravovaných paralelně s přípravou NOZ.

  Mám ústní informaci, že připomínky prof. Eliáše k novému zákonu o bytech nebyly na MMR akceptovány a tak nový zákon o bytech hodil pod stůl a zařadil problematiku SVJ velmi nešťastným způsobem do NOZ v posledních dnech 2010 a publikoval tento nešťastný krok v posledním veřejném připomínkovém řízení začátkem 2011.

  Potom se již jenom připomínky zamítaly.

  Spěch tak způsobil, že NOZ vůbec výslovně neřeší, na rozdíl od ostatních právnických osob v NOZ upravených, čím se musí stará SVJ řídit. Starým ZoVB nebo NOZ?

  Slovutný KANCL, asi do značné míry shodný s „29 experty“, se nedokázal dohodnout na výkladu § 1186/2.

  To nejsou chyby současných právníků, to jsou chyby nepovedeného NOZ, který potřebuje akutní novelu.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".