Vložil lake, 16. Srpen 2012 - 13:41

V tomto vláknu se nakupila zvláště veliká hromada nesmyslů od různých neználků. Proto se k tématu znovu vracím.

Podstatou úvodního dotazu bylo, že jeden z vlastníků jednotek si na střeše umístil anténu jako koncový bod telekomunikační sítě podle § 2 písm. (m) zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Místní neználci se domnívali, že by za to měl platit "nájem", případně sborově radili odmontovat či odřezat anténu (Anon, jardaparda, Kočka, Free) či vlastníkovi umístění antény prostě zakázat (NeznáIek).

Všechny tyto "odpovědi" jsou naprosté bludy, které by po realizaci přivedly SVJ do potíží. SVJ by totiž muselo uhradit vzniklou škodu a členové výboru by byli trestně odpovědní za poškození cizího komunikačního zařízení.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, § 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení:
"(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) zničí-li, odstraní-li nebo učiní-li neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení, (...)."

Podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je právem uživatele bytu, aby si zřídil koncový bod sítě a příslušné komunikační vedení od tohoto bodu do svého bytu. Vlastník domu je povinen toto strpět. Takže nepřichází v úvahu žádné odřezávání cizí antény, ani násilné odstraňování na náklady toho, kdo si koncový bod zřídil. Nejsme v pralese, pánové.

§ 103 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích zní:
"Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru (...)
b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče a koncového bodu sítě.
Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s [Českým telekomunikačním] Úřadem."

Vzteklí a zdivočelí předsedové SVJ tedy musí odložit pilku. Mají-li proti anténě námitky, nechť se obrátí na příslušný Stavební úřad. Do doby než SÚ rozhodne bude vlastník jednotky pokojně využívat svou anténu na společné střeše. Což zde tvrdím od počátku. Je to v souladu se zákonem o elektronických komunikacích i se zákonem o vlastnictví bytů.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.