Vložil Neználek (bez ověření), 9. Leden 2012 - 11:57

pane lake,

námitka-1 „…umístění antény do výše 15 m není stavební úpravou …st. 5 ZoVB se tedy nepoužije

 • Matematicky jde o implikaci. Dále uvedený výrok je pro vyjasnění pojmu „implikace“
  mám li „>75% souhlas“ spoluvlastníků podle §11/5 ZoVB, pak má smysl zjišťovat zda potřebuji stavební povolení dle §103 zák.183/2006. Bude li potřeba – musím spoluvlastníky požádat znova o „=100% souhlas“ (§110/2a)
  Bohužel opačně to neplatí: tedy
  …zjištěná nepotřebnost stavebního povolení neznamená vyloučení §11/5 ZoVB jak pane Lake účelově nesprávně předjímáte v "námitce-1“

námitka-2 „…umístění antény do výše 15 m není stavební úpravou…“

 • zmínka ve větě 1.vní o „změně stavby“ v zák.72/1994 (po novele č.103/2000) v §11/5 vyžaduje kvórum 100% + a odkazuje na §54 zák.50/1976 vyžadující „stavební povolení“ VŽDY.
  Protože je zák.50/1976 zrušený, pak uvedenému vyžadování „stavební povolení“ – odpovídá v zák.183/2006 §81/2/a přikazující jej pro §2/5/a a §81/2/b přikazující jej pro §2/5/b – přestože v ZoVB toto v poznámce 7) uvedeno není.
  Ale to ví každý.

 • zmínka ve větě 2.hé o „stavebních úpravách“ v zák.72/1994 (po novele č.171/2005) v §11/5 vyžadující kvórum 75% změkčila tvrdost věty 1.vní odkazem na §139b/3/c zák.50/1976.
  Protože je zák.50/1976 zrušený pak uvedenému odpovídá v zák.183/2006 §2/5/c pro který být stavební povolení NEMUSÍ (§81/3/a) – přestože v ZoVB ani toto v poznámce 7a) uvedeno není.
  Ale to ví taky každý.

Co tedy každý neví?

 • proč je tvrzení: „…Jde o nástavbu podle § 2 odst. 5 písm. (a) StavZ…“ službou medvědí?
  Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že přeřadit činnost „namontování na střechu vysílače pro internet“ z §2/5/c pod §2/5/a znamená zvýšit nutné schvalovací kvórum z 75% na 100%.

 • že tvrzení : „…umístění antény není stavební úpravou…“ je nesrozumitelné, protože
  tím že bylo zařazena pod §2/5/a tím jí byla přisouzena nutnost získání stavebního povolení a tím následně nutnost hlasování 100%.
  Ponecháme li zmíněnou montáž přeci jen pod kuratelou §2/5/c kde není třeba stavebního povolení – pak tento fakt sám o sobě NIJAK nevylučuje (=neznemožňuje !!) použití §11/5 ZoVB jak se chybně dovozuje z uvedeného „zařazení pod §2/5/a“.

 • §11/5 ZoVB se netýká jen změn stavby jak se pan Lake domnívá. Podle mne je nesporné, že zařízení („…vysílač pro internet pro výdělečnou činnost…“) zabere a to trvale část společných prostor. Zabere li část prostor do výhradního užívání konkrétního Vlastníka/ů pak je o toto místo zmenšena plocha společných částí domu a naopak „virtuálně“ zvětšena plocha BJ Vlastníka/ů jež provedl/i omezení práv ostatních ne-účastnících se Vlastníků k tomuto konkrétnímu místu ve společných prostorech. Z uvedeného je tedy zjevné, že jde o dočasnou „změnu velikosti spoluvlastnických podílů“ – a ta je podle mého možná pouze za náhradu zvlášť pokud spoluvlastník užívá společný majetek pro výdělečnou činnost jak uvedl tazatel – tedy nikoli VÝPALNÉ jak tvrdí pan Lake

Neználek

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.