Nový ObčZ ruší zálohy na správu

Vložil lake, 9. Duben 2012 - 12:02 ::

Neplatiči se mohou radovat: Nový Občanský zákoník neukládá povinnost vlastníkům jednotek hradit zálohy na správu domu.

Mezi revolučními změnami, které přináší nový Občanský zákoník 89/2012 Sb. jsou dvě závažné změny, které se týkají záloh na správu domu a záloh na služby. Podle současného zákona č. 72/1994 Sb. platí:

  • Vlastník jednotky je povinen hradit zálohy na správu domu, a to nejen na běžný rok, nýbrž „tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech“.
  • Naopak není povinen hradit zálohy na služby (tyto zálohy ani jejich vyúčtování nejsou totiž v ZoVB nijak upraveny).

Podle nového Občanského zákoníku 89/2012 Sb. (dále „nObčZ“) bude od 1.1.2014 vše obráceno přesně naopak:

  • Vlastník jednotky nebude povinen hradit žádné zálohy na správu domu.
  • Naopak bude povinen hradit zálohy na služby (s povinností uloženou SVJ vyúčtovat tyto zálohy v zákonem dané lhůtě).

Podle ustanovení § 1180 nObčZ platí:
„Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech.“.
O zálohových platbách na toto přispívání však v zákoně není ani slovo. Z ustanovení § 1180 nelze žádným způsobem dovodit povinnost VJ hradit příspěvky na správu formou záloh. Ani z ustanovení § 1128 (o pravomoci shromáždění) nevyplývá oprávnění SVJ takovou povinnost vlastníkovi jednotky uložit.

To znamená, že na správu domu se žádné zálohy předem skládat nebudou, nevysloví-li s tím vlastník jednotky za sebe souhlas. Pokud snad VJ hodlá dobrovolně skládat zálohu na tyto budoucí příspěvky, bude za to v souladu s § 1186 odst. 1 nObčZ potrestán tím, že mu tyto zálohy nebudou vráceny:
„Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.“.

Upozorňuji, že významy pojmů „příspěvek“ a „záloha“ nObčZ rozlišuje a používá je odděleně. O záloze hovoří nObčZ vyhradně ve spojitosti s hrazením služeb (§ 1181).

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.