Podávání nulových přehledů

Vložil Pavel, 13. Únor 2012 - 15:41 ::

Před časem se zde diskutovalo, zda je nutné podávat nulové přehledy při nulové odměně. Dnes bylo na portálu VZP zveřejněno:

Otázka:

Ve společenství vlastníků (SVJ) jsme museli zvolit kontrolní komisi. Jedná se mi o danění odměny členů této komise. Výbor společenství je daněný z příjmu a platí zdravotní pojištění, ale já jsem četl, že zdravotní pojištění se na kontrolní komisi při SVJ nevztahuje, že se jen daní příjem.

Odpověď:

Pro posuzování vzniku a zániku zaměstnání je rozhodující skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pokud členům výboru nebo kontrolní komise SVJ plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů (a to zmiňované odměny zřejmě jsou), jsou považováni pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. S tím souvisejí i povinnosti jejich „zaměstnavatele“, tedy daného společenství vlastníků.

I kdybyste odměny pobírali nepravidelně, musíte být po dobu výkonu funkce, z níž vám plynou odměny, všichni přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel. Společenství vlastníků má jako zaměstnavatel povinnost přihlásit zdravotní pojišťovně své zaměstnance do osmi dnů od vzniku zaměstnání (tzv. oznamovací povinnost). Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě nepochybně den zvolení do výboru či komise.

Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ a kontrolní komise pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, formulář Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům zmíněných orgánů v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu) odevzdá zaměstnavatel údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.

K přihlášení u VZP lze použít formuláře pro zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na našich internetových stránkách v sekci pro plátce (www.vzp.cz/tiskopisy). Jsou to Přihláška zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele. Také je třeba měsíčně zasílat zdravotní pojišťovně Přehled o platbě pojistného. Ke všem formulářům najdete na internetu poučení a návody k vyplnění.

Mgr. Jiří Rod vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.