Vložil ZoVB: Lodžie/Balkon: je potřebný souhlas vlastníka (6) (bez ověření), 2. Říjen 2011 - 11:17

Vyjádření k příspěvku:

„Vložil lake, 1. Říjen 2011 – 22:40“

Vážený pane Lake,


Z Vašeho výše označeného příspěvku se podává, že nejste schopen (ZoVB tomuto nevěří, jste schopen, pouze úspěšně předstíráte, že věci nerozumíte), pochopit, z čeho pozestává „balkon“/„lodžie“ a kdo může být jeho vlastníkem (toho balkonu/ lodžie).


„Balkon“ pozestává z balkonové základové desky
(podlahy) a zábradlí (obvykle ukotveného do základové
balkonové desky).


„Lodžie“ je „balkon“ ohraničený více než jednou stěnou (svislou balkonovou stěnou – často pozestávající z prefabrikovaného panelového dílce s otvorem, který je vyplňen rámem a dveřmi), je zastřešena (ta lodžie) a nevyčnívá z „fasády domu“.


Dle názoru ZoVB nemůže být pochyb o tom, co tvoří „balkon“/„lodžii“.

Základová balkonová deska (i u lodžie) a příslušné zábradlí je součástí balkonu (lodžie). Svilslé stěny (hlavní konstrukce budovy) jsou společnou částí domu, byť by ohraničovaly balkon (lodžii).

Balkon (lodžie) může být příslušenstvím bytu nikoliv jeho součástí. Byt je soubor místností, balkon není místnost.

Proto se plocha balkonu nezapočítáva do „plochy bytu“ (spol. podíl)., i když může být výlučným vlastníctvím konkrétního vlastníka jednotky.

V Praze, dne 2.10.2011

ZoVB

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.