Vložil Erik (bez ověření), 12. Srpen 2011 - 13:21

Všem děkuji za názory. Hrozně rád bych se ztotožnil s názorem pana „jardopardo“, ale nejde to. Myslím si tak jako většina odpovědí, že §11 odst. 1 věta druhá ZoVB sice obecně říká z podnětu koho je možné svolat schůzi shromáždění, ale stanovy upřesňují způsob svolání. Ve stanovách je určen svolavatelem výbor (čl.VII/4), nebo na žádost =>25% zase výbor (čl.VII/5), nebo po NE-akceptaci žádosti dle čl.VII/5 i jiní než výbor (čl.VII/6). Tedy výbor má „možnosti Legální obstrukce“ a např. prodlužovat čas k jeho odvolání. Uvedu příklad: Víc jak polovina členů (pro jistotu = usnášení schopnost) chce volit nový výbor a tak se pokusí svolat schůzi díky čl. VII/5 vše z podnětu 25% členů. Výboru dodají návrh pořadu jednání. Pro jistotu i vypracují podklady pro jednání shromáždění a dodají je výboru s návrhem programu i když je to povinností svolavatele (čl.VII/4). Logicky asi nebude výbor hledat argumenty na své odvolání. Možné obstrukce, pokud bych 100% akceptoval výklad pana „lake“:

  1. Výbor může svolat schůzi až o rok a klidně i později. Nic mu nebrání svolat na svůj podnět jinou schůzi s vlastním programem a tím si prodlouží nutnost svolání „vynucené schůze“ co nejpozději a dodrží limit méně než roční prodlevy mezi schůzemi.
  2. Pokud i dojde ke svolání „vynucené schůze“ a na schůzi se zvolí nový výbor, ten i tak nebude moct nic dělat než bude vše „zoficiálněno“ = zapsáno do „rejstříku společenství spravované OR“.
  3. Na zapsání změny do rejstříku společenství (kromě jiného) potřebuje nový výbor oficiální usnesení, kde došlo k pře-volení. A toto zabezpečuje svolavatel a tedy starý výbor. Není mi známo, že by měl svolavatel termín na dodání platného usnesení a zápisu ze schůze.
  4. Aby i mohl nový výbor něco podnětného dělat, tak potřebuje protokolárně převzít agendu od starého výboru. I k manipulaci s BU v bance potřebuje nový výbor být zapsán v OR. Není mi známo, že by někde byl stanoven termín předání agendy.
  5. atd.

Nejraději bych se díval na svolání „vynucené schůze“ takto. Členové podají žádost dle (VII/5). Výbor má cca 2týdny na zaslání pozvánky (15dnů před konáním schůze) s podklady (vše dodané žadatelem) a do 30 dnů musí být schůze. Když ne, tak svolá schůzi žadatel o schůzi. V návrhu programu schůze se nesmí zapomenout na odsouhlasení si termínů další nutné činnosti starého výboru (vydání usnesení ze schůze, předání agendy apod.). Je něčím zakázáno (zákon, vyhláška atd.) abych si stanovy a ZoVB četl a chápal takto?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.