Vložil Matějka Jaroslav, 5. Září 2007 - 15:43

Vážení, organizuji a účastním se 1. (ustavujících) shromáždění SVJ. Z praxe doporučuji v pozvánce uvést, po dohodě s původním vlastníkem a tzv.přípravným výborem SVJ = osobami ochotnými stát se členy výboru SVJ Program jednání:

I.část – jednání shromáždění za účasti notáře

  1. Schválení stanov SVJ
  2. Volba výboru SVJ (pověřeného vlastníka), případně dalších orgánů SVJ

II.část – přestávka, první jednání výboru – volba předsedy výboru SVJ

III.část – jednání shromáždění bez účasti notáře

  1. Seznámení shromáždění s výsledky volby předsedy výboru SVJ
  2. V souladu se stanovami SVJ schválení výše příspěvku na správu domu a pozemku (tedy do „Fondu oprav“, případně dalších fondů)
  3. Schválení pravidel úhrady měsíčních zálohových plateb za služby spojené s užíváním jednotky (výše záloh) včetně pravidel jejich rozúčtování, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem, (není-li již upraveno ve stanovách, např.: vodné a stočné, elektrická energie za společné části, úklid v domě, úklid přilehlého chodníku, užívání výtahu, užívání prádelny apod., pokud nepřijmou pravidla správce)
  4. Schválení správce (Mandátní smlouvy se správcem) případně pověřit výbor výběrem či uzavřením smlouvy se správcem
  5. Schválení osoby vedením účetnictví (pokud to nebude správce)
  6. Schválení domovního řádu, Případně požárního řádu

Dále je vhodné projednat návrhy a pověřit výbor (není-li již obsaženo ve stanovách)

  • uzavření pojištění domu, doporučuji připojistit odpovědnost členů statutárních zástupců-výboru z odpovědnosti výkonu funkce
  • uzavření smluv o dodávkách vody, elektřiny, tepla a TUV, případně smlouvu o provozování domovní předávací stanice tepla či domovního zdroje tepla-kotelny, smlouvu o servisu výtahu a dalších možných technických zařízení EPS, komíny apod.; uzavření smluv je možné až po registraci společenství v seznamu společenství u příslušného soudu

Přílohou pozvánky je vždy v písemné podobě návrh stanov, kandidátka členů výboru, domovní a požární řád. Návrh na výši měsíčních zálohových plateb a příspěvků na správu společných částí domu a pozemku (Fond oprav) projednává většinou s vlastníky-uživateli jednotek přípravný výbor na neformální předschůzce, někdy i za účasti budoucího správce k ujednání Mandátní smlouvy, pojišťovacího agenta apod.

Dobrá příprava se vždy vyplatí, urychlí jednání shromáždění a předjednání materiálů odstraní případné možné „třecí plochy“, jelikož připomínky mohou být po zvážení jejich opodstatnění zapracovány do návrhu materiálů doručovaných vlastníkům s pozvánkou.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.