Vložil A.P. (bez ověření), 13. Červen 2011 - 7:52

Pokuty za neplnění povinností, které vlastníkům uložilo shromáždění, jsou dost problematické. Někteří právníci doporučují používat místo toho „náhradu vzniklé škody“. Stanovy nebo shromáždění mohou vlastníkům stanovit určité povinnosti (které ale samozřejmě musejí být v souladu s dobrými mravy) – např. úklid společných částí vlastními silami, nebo povinnost účastnit se shromáždění apod. Za nedodržení těchto povinností by se ale neměly dávat pokuty, ale spíše je vhodnější to řešit náhradou škody. To znamená, že pokud si shromáždění odhlasuje úklid vlastními silami a některý vlastník úklid neprovede, pak může výbor nechat úklid provést firmou a po dotyčném chtít náhradu škody (tj. proplacení faktury od úklidové firmy). Podobně pokud budete mít ve stanovách povinnost účastnit se shromáždění a někteří vlastníci se bez omluvy nedostaví a shromáždění v důsledku toho nebude usnášeníschopné, můžete chtít po chybějících vlastnících náhradu vzniklé škody – tj. proplacení nákladů na přípravu shromáždění, nákladů na pronájem sálu apod. Tento postup je v souladu se zákonem a nelze mu nic vyčítat (opět ale zdůrazňuji, že tato pravidla musí být v souladu s dobrými mravy – např. nesmíte chtít nepřiměřené náhrady nebo náhrady za každou maličkost). Další věc, která je při tomto postupu velice důležitá, je jednoznačné prokázání porušení stanovené povinnosti. To znamená, že abyste mohli po někom chtít náhradu škody, musíte mu prokázat, že se protiprávního jednání skutečně dopustil (což bude např. u neprovedení úklidu asi problém; ale např. u neúčasti na shromáždění to půjde prokázat celkem snadno podle prezenční listiny). V této souvislosti bych rád upozornil na knihu PRAŽÁK, Zbyněk. Společenství vlastníků jednotek : Praktická příručka. 3. vydání. Praha : Leges, 2010. 277 s. ISBN 978–80–87212–35–6.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.