Vložil Eduard Navara, 25. Květen 2011 - 10:16

Úvěr je třeba do toho plést, neboť (cituji podmínku České spořitelny):

„Změna vlastníka Jednotky. V případě prodeje Jednotek se Klient zavazuje zajistit, aby kupní cena prodávané Jednotky byla použita na splacení příslušné části Úvěru odpovídající podílu této Jednotky na Úvěru nebo předložit Bance po formální a obsahové stránce pro ni přijatelné písemné prohlášení nového vlastníka Jednotky obsahující závazek podílet se i nadále na splácení Úvěru a nadále strpět Zajištění připadající na prodávanou Jednotku, je-li zřízeno.“

Tudíž, nepřistoupí-li nový vlastník k tomu, že se bude podílet na splácení, tak vy jako prodávající z kupní ceny uhradíte část úvěru. O to budete mít méně.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.