Vložil lake, 27. Duben 2011 - 4:53

Ale vždyť to opakuji stále dokola: platné je pouze znění vyhlášky. Metodický pokyn si pan rivr může strčit za klobouk. Je to kus papíru bez jakékoliv právní platnosti.

  • nejde o důvodovou zprávu k vyhlášce, která by autenticky zachycovala úmysl tvůrce vyhlášky,
  • anonymním autorem je pravděpodobně zcela jiný ouředník než tvůrci vyhlášky,
  • „metodický pokyn“ se od znění vyhlášky bezdůvodně odchyluje, čímž překračuje meze výkladu práva.

Pokud pan rivr nezná žádný judikát k věci, tím lépe: pak platí znění vyhlášky, které je kogentní (nelze se od něj odchýlit):

  • stanoví přípustné rozdíly v pásmu od +40 do –40% průměru bez možnosti jakékoliv odchylky,
  • stanoví rozúčtovateli právo a zároveň povinnost upravit výpočtovou metodu, dojde-li k překročení těchto přípustných rozdílů.
  • stanoví, že výsledkem těchto úprav musí být náklady, které se vejdou do přípustného pásma.

Pan rivr chce vykládat znění vyhlášky opravným způsobem, tedy v rozporu s jejím zněním. Podle něj „černá“ je třeba číst „bílá“. Pan rivr není právník.

Pan Zunt rovněž vykládá vyhlášku v rozporu s jejím zněním. Pan Zunt není právník. Žádný z nich nepodal jakýkoliv přesvědčivý rozbor k tomu, proč by se znění vyhlášky mělo obrátit naruby. Pan Zunt argumentuje pouze jakousi vnitřní teplotou, odvozenou z pouhého náměru indikátoru, ale způsob jejího výpočtu dosud nikde nepublikoval.

Autor vyhlášky (ministerstvo) mělo od vydání vyhlášky celých 10 let na to, aby odstranilo případnou chybnou formulaci, je-li tam nějaká. Z toho, že vyhláška od roku 2001 nebyla novelizována, soudím, že ministerstvo žádnou chybu v textu nenalézá.

Až pan rivr přijde s nějakým argumentem, který má hlavu a patu, budu o něm diskutovat. Zatím se tak nestalo.

Až uvidím metodicky správnou kalkulaci tepelných toků bytu od pana Zunta, budu o ní přemýšlet a případně diskutovat. Zatím od pana Zunta jsem četl jen snůšku nedoložených nesmyslů o „teplotě tepelné stability“ a o tom, jak je třeba protiústavním způsobem trestat obyvatele bytů.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.