Vložil lake, 25. Duben 2011 - 14:49

Pane, musíte zadat své jméno. Udělejte to tedy.

Přestupek by se řešil podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky 194/2007 Sb.
Podle § 12 odstavce 1 písm. (k) tohoto zákona "(f)yzická osoba se dopustí přestupku tím, že (...) jako vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11". Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Případného přestupku by se dopustil vlastník, což podle Správního řádu i podle ustálené judikatury jsou VŠICHNI spoluvlastníci budovy. Nebo (v souladu se zněním § 6a citovaného zákona) by odpovědnost za správní delikt neslo společenství vlastníků jednotek.

Přestupkové řízení by tedy muselo být zahájeno se VŠEMI spoluvlastníky budovy, nebo by se zahájilo správní řízení se SVJ - právnickou osobou. Nikoliv s jednotlivým konečným spotřebitelem, byť by byl zároveň spoluvlastníkem budovy.

Upozorňuji, že tento postup nemá nic společného s rozúčtováním tepla, které se provádí podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 372/2001 Sb..

Úvahy o "trestání" jednotlivého konečného spotřebitele, jak je nabízejí pan Vilibald Zunt a pan rivr, patří do říše právních fantazií. Rozúčtovatel tepla nemá zákonné právo jakkoliv postihovat konečného spotřebitele za údajný přestupek, údajně spáchaný podle JINÉHO zákonného předpisu. Pokud se někdo domnívá opak, nechť laskavě uvede příslušnou právní normu.

Pokud jde o působnost Stavebního úřadu při poškozování stavby v důsledku nedostatečného vytápění, vyplývá z obecně formulované povinnosti vlastníka podle § 154 Stavebního zákona. Stavební úřad by nařídil vlastníkovi jednotky odstranit závadu a topit řádně. Pokuta by mohla být uložena jedině po neuposlechnutí této výzvy.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.