Vložil admin, 15. Leden 2011 - 16:27

S tou úpravou ve stanovách nebo jiným způsobem bych si nebyl tak jistý, že to lze. Nakonec i v důvodové zprávě k tomuto paragrafu se píše:

K § 1145 a 1146: Navržené ustanovení stanoví, jakou působnost shromáždění má. Tato působnost je výlučná a nelze ji zúžit. Současně se zakládá i právo přehlasovaného vlastníka navrhnout z důležitého důvodu soudu přezkum přijatého rozhodnutí a také právo každého vlastníka domáhat se úpravy poměrů ve společenství vlastníků, pokud nebylo o určité záležitosti na zasedání shromáždění rozhodnuto pro nedostatek jeho způsobilosti usnášet se.

Nějaký dopředný souhlas také není dost dobře možný, protože předem nebudou známé žádné skutečnosti, které má shromáždění schvalovat.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.