Vložil lake, 12. Leden 2011 - 7:47

K argumentaci pana rivr:

Ve svém příspěvku Anténa na střeše domu 6 jsem se vyjádřil, že platí v případě, že anténa wifi nenarušuje vzhled domu, tedy § 13 odst. 3 by se neuplatnil. Lze předpokládat, že většina sousedů vůbec netušila, že na střeše je nějaká anténa, dokud se to nezačalo na shromáždění projednávat.

I kdyby snad došlo ke změně vzhledu domu před osmi lety: vlastník stavby zůstal zřejmě po celou tuto dobu nečinný, takže vznikl pokojný stav; jde přesně o případ podle § 5 ObčZ, což už jsem napsal. (Podle výkladu ministerstva vnitra pokojným stavem je takový, který trvá minimálně šest týdnů.)

Snaha použít § 11 odst. 5 je zcela mimo mísu: anténa samozřejmě není "modernizací, rekonstrukcí, stavební úpravou nebo opravou" společných částí domu, takže argumentace tímto ustanovením postrádá věcný základ. Jak vidno - kdo chce psa bít, hledá si jakoukoliv hůl.

Pan rivr dokonce označuje pokojné užívání věci jedním ze spoluvlastníků za "svévolné jednání". Musím připomenout, že právo užívat svůj majetek patří k základním právům vlastníka a je chráněno Listinou základních práv a svobod.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.