Vložil rivr, 12. Leden 2011 - 6:03

Osobně bych se zaměřil bych se na obsah ZoVB

  • §13/3 (…Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek…) a 
  • §11/5 (…Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek…)

Nemám za to, že svévolná instalace (tj.stav ne ve shodě s §11/5 (kterého jste si zjevně i Vy sám vědom požadavkem na „legalizaci“ po 8-smi letech)) čehokoli (i bagatelního… záleží na úhlu pohledu) lze po čase označovat, tím kdo tento stav způsobil, za „narušení pokojného stavu“ nebo porušováním LZPS

(pokud by tomu tak snad mělo být – potřebovalo by to podrobnější výklad než jen citace „1.vní a poloviny 2.hé věty“ – celé znění 2.hé věty: „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.“ – v tomto případě tedy dle mého laického názoru: §11/5).


V našem SVJ si také bývalý předseda nainstaloval soukromý SATelit na střechu SVJ – na zateplenou část (7-podlaží; plochá střecha; SAT-telit není vidět než tak, že na střechu vylezu a neví o něm než ten kdo „má nějaký zájem na střeše“)


Za nastíněné situace tvrdíme, že „nečinost“ spolu-Vlastníků (kteří o stavu doposud (do zjištění!) nevěděli) nelze vykládat po proběhlé době (od instalace proběhly minimálně 3-roky – nemůžeme to zjistit přesně ale je to doba jakou již není bývalý předseda ve funkci) za konkludentní souhlas s tím, že by se mohl bývalý předseda dovolávat „pokojného stavu“ když se nyní snažíme jeho SATelit odstranit s poukazem na poškození společných částí domu a recipročně se dovoláváme předchozího „pokojného stavu“ jež byl narušen tehdy novým „nepokojným“ stavem :)))?

Šlo by jistě cokoli – s tím však (jen někteří) Vlastníci nesouhlasí, dle mého mínění oprávněně. Uvádíte: „..nikomu dosud nevadila, nic nepoškozuje, nic neruší, nikomu a ničemu nepřekáží…“ – tomu rozumím jako Vašemu náhledu. Z Vaší věty „…Tehdy nebyla oficiálně schválena instalace. Nyní jsem ji chtěl zlegalizovat, ale…“ mohu dovodit pouze, že nebylo tehdy vůbec předložena k hlasování Vámi provedená instalace (nelze tedy dovodit zda jste měl nebo neměl nějaký „NE-oficiální souhlas“)

Že s tím ostatní nesouhlasí dali najevo hlasováním. Jestli proběhla diskuze či neproběhala není relevantní – přijaté „usnesení“ zakládá zjevně na tom, že stav – i když možná ne přímo protiprávní – nebyl schválen a Vlastníky vystavuje do situace „strpět nadále“ svévolné jednání a zřejmě se jim tato svévole příčí (i když to nevyjářili „důvodovou zprávou“ k vydanému usnesení).

 rivr

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.