Vložil M. Vondra (bez ověření), 11. Duben 2010 - 15:13

Doplním, resp. zúžím svůj předchozí dotaz na meritorní problém, jak se nám zatím jeví. Výklad pojmu vlastníka, nebo přesněji řečeno jejich počtu, jak jsem jej uvedl, není můj vlastní, naopak se proti němu bouřím, nýbrž je nám jako právní výklad autoritativně předkládán při sestavování stanov. O ty se snažíme v předstihu již ve fázi přípravy přechodu na SVJ, právě abychom pokud možno omezili budoucí nejasnosti a spory, které zaznívají na nejrůznější témata v diskusi na těchto stránkách.

Otázku proměním do konkrétního příkladu, jak u nás v podstatě (s tolerancemi v číslech)nastane:

Družstevní dům má 100 bytových jednotek. Z členů družstva se 50 rozhodne pro převzetí bytu do vlastnictví, 50 o to zatím nestojí a zůstanou v družstevním režimu. U 50 bytů bude v KN zapsáno celkem 50 nových vlastníků, u 50 bytů bude jako vlastník zapsáno dosavadní družstvo.

V budoucnu dojde ke hlasování o věcech, kdy zákon v § 11 odst. (5) opouští užívání pojmu „hlasy“ a mluví o „vlastnících“ (nehezky, leč srozumitelně by se dalo říci „kusech“). V praktickém životě se to bude týkat docela často modernizací, rekonstrukcí, stavebních úprav a oprav společných částí domu, jimiž se nemění… atd., kde „postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek“.

Zde jsme u jádra otázky: v SVJ bude účastno a v KN zapsáno 50 individuálních vlastníků a 1 vlastník korporátní = dosavadní družstvo, jemuž bude příslušet vlastnictví 50 bytů. V hlasování bude mít družstvo váhu 1 hlasu (je to přece nominálně 1 vlastník), nebo váhu 50 hlasů, neb jest vlastníkem 50 jednotek??

Pan (paní)lake na jiném místě diskuse (Hlas majitele 3 bytů)vyvozuje z gramatického výkladu zákona, že vlastník x jednotek je x-násobným vlastníkem. To už bych přijal, zde už tak příkrý rozdíl ve váze při rozhodování nevzniká, i když, nemohu si pomoci, je to nelogické prolomení univerzální zásady o váze hlasů podle spoluvlastnických podílů (§ 11 odst. (3)). Obávám se však, že gramatický výklad znění zákona může právě tak vyznít k závěru, že vlastník je prostě vlastník, a je-li jeden a tentýž, tak je prostě jeden, lhostejno kolik jednotek vlastní. S tím se právě setkáváme a proto zde píšu. Extensivní výklad je možné „tlačit“ oběma směry, když zákonná předloha je tak mizerná. V ZoVB nenacházím nikde oporu a podklad, že ten či onen výklad je ten pravý. Dá-li se najít, rádi přijmeme každou dobrou radu.

M. Vondra

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.