Vložil lake, 25. Březen 2010 - 15:24

Pane Anonymáku,

myslím, že nemáte pravdu. Zeptání naopak řeší vše. Soud k názoru vlastníků samozřejmě přihlédnout musí.
Podle §31 odst. 1 ObčZ při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Není nutné ve všech případech, aby zmocnění k zastupování bylo písemné.

Podle §33 odst. 1 ObčZ překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení schválil.

Dotazem u vlastníků tedy statutární orgán bez zbytečného odkladu zjistí následující skutečnosti:
(a) zda vlastník je zmocnitelem, tedy zda udělil plnou moc,
(b) zda ji udělil osobě, která za něj na shromáždění hlasovala,
(c) zda souhlasí s tím, jak tato osoba na shromáždění jednala.

Tím se ihned zjistí, zda hlasy byly odevzdány platně, nebo v jednotlivých případech neplatně. Dotazy je třeba vznést za přítomnosti dalšího člena výboru, nebo rovnou dát vlastníkovi podepsat, že schvaluje či neschvaluje postup zmocněnce. Tím je získán i postačující písemný důkaz pro případný soudní spor, který předvídáte.

Mnohem jednodušší je prostě vyžadovat na začátku shromáždění písemnou plnou moc, ale to jsem zde už psal ...
lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.