Vložil PeDuPles (bez ověření), 24. Březen 2010 - 11:56

Já osobně bych asi nejdříve zjistila, zda by označení Vámi uvedených vlastníků za nepřítomné mělo vliv na platnost usnesení shromáždění, tj. spočítala bych, zda by v takovém případě dle ZoVB:

- bylo shromáždění usnášeníschopné (§11 odstavec (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů)

- byl platně zvolen výbor (§9 odstavec (12) K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.)

- byly platně změněny stanovy (§11 odstavec (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.)

Podle výsledku bych se na to buď vybodla (pokud by odpovědí bylo 3x ano) eventuelně řešila dál.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.