Vložil lake, 29. Červen 2009 - 16:48

Vážený Čtenáři, ono to bude delší ...

Ano, zapomněl jsem, že 152 byla nahrazena vyhláškou 194/2007 Sb. Ta platí pro "budovy", což jsou jistě bytové i nebytové domy, bez ohledu zda v nich vzniklo společenství.

Dále: Společenství *zajišťuje* dodávky tepla a rozúčtování konečným spotřebitelům. Přečtěte si stanovy vašeho společenství. Ve vzorových stanovách je to čl. III odstavec 5.

Pak, když budete mít v ruce stanovy, věnujte pozornost i článku XIV: Práva a povinnosti člena společenství (odst. 2):
Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost
(...)
d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,
(...)
f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,
(...) ---------------------- konec citátu.
Takže z toho plyne:
Pokud vám správce technických zařízení před zahájením topné sezóny sdělil, že máte vytápět místnosti na 17.4 °C, bylo třeba to dodržet.
Pokud to nesdělili prokazatelně (nejlépe písemně), je to jejich problém. Nevěděl jste to.
Jak mohou odvodit že jste tu teplotu v bytě neměl? Výpočet který by to prokázal Vám nehodlají ukázat. Navíc jiný teplotní limit bude platit při teplotě +5°c, jiný při -10°C.
I kdyby vám výpočtem spořeby a tepelných ztrát dokázali nižší teplotu:
Za nedodržení teploty Vám nemůže být uložena žádná sankce. Teprve kdyby došlo vlivem tepelné nestability k poškození obvodových zdí, které jsou společným majetkem společenství, měl byste odpovědnost odstranit nebo uhradit vzniklou škodu (podle stanov společenství, viz výše čl. XIV odst. 2 písm. f). Ale ke škodě nedošlo, že? Tedy po Vás nemohou nic chtít.
Závěr:
Společenství Vám nemůže uložit sankci spočívající v nesprávném vyúčtování energií - to je v rozporu s vyhláškou 372. Společenství prostě není samozvaný šerif, aby vás podle své úvahy trestalo (za nic) tím, že vám nevyúčtují řádně zálohy za loňský rok. Mohou korigovat jen odchylky větší než plus minus 40%, vše ostatní je jejich lidová tvořivost a porušení zákona. Bohužel články některých odborníků (na topení, nikoliv na právo) uvádějí tento nesmysl už léta jako legitimní postup. Není tomu tak. Řiďte se vyhláškou 372 a reklamujte, měl byste platit o 2000 Kč méně.
lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.