Vložil Kolar (bez ověření), 4. Listopad 2008 - 21:05

Pan Pavel má zřejmě ve svém příspěvku pravdu co se týče náležitostí ústavní stížnosti. Není v něm však vyjádření ve smyslu, zda předmětný návrh a důvody v něm uvedené jsou hodny ústavní stížnosti. Domnívám se stejně jako pí Novotná, z jejího popisu v základním sdělení „Podejme ústavní stížnost“, že jde svým způsobem o diskrimininační stav. Zkusím to laicky nahlédnout . Z pohledu 2 občanů, uspokojujících své základní, naprosto stejné potřeby bydlení, umožňující oběma občanům naprosto to samé t.j. mít zajištěno : kde složit hlavu pro přespání a vykonat základní životní potřeby, obojí pod střechou a na srovnatelně stejné úrovni služeb, za vlastní peníze, v tom všem mezi oběma nevidím rozdíl. Z pohledu s tím spojených jejich práv a povinností, však je tu rozdílný „druh vlastnictví“, v němž uvedený stejný „komfort bydlení“ oba užívají. Zjednodušeně : jedno je osobní vlastnictví „jednotky“ a spoluvlastnictví „společných částí domu“, druhé je družstevní a s ním spojená „pouze“ členská práva, jedním z nich je právo nájmu bytu.

Nejsem právník. Možná právě z pohledu různosti vlastnických vztahů a poměrů“ ke“střeše nad hlavou“ může vzniknout důvod, pro odlišný výklad nebo přístup k tomu, co oba občany z hlediska jejich „práv“ odlišuje a podle čeho by měli mít proto povinnost odvádět daň z příjmu (almužny) a hradit z toho zdrav. pojištění. To by možná důvod pro posouzení „ústavnosti“ mohl být. Ne barva pleti ale druh vlastnictví je v česku za to na vině. Tuto skutečnost je třeba v „demokracii po česku“ po právu potrestat zkasírováním bez ohledu na výši „příjmu“ , povinnou daní a platbou za zdravotní pojištění. Až bude někdo na ministerstvu financí nebo zdravotnictví vyhodnocovat „výnos“ z těchto plateb, určitě to bude závratná částka pro spásu deficitního rozpočtu se znaménkem (+), protože (-) = náklady s tím spojené, ponese někdo jiný. Inu na malého českého člověka, který se stará řádně nejen sám o sebe ale i uspokojení potřeb svých „sousedů spoluvlastníků“ je třeba používat v daném případě „cukr a bič“. Možná, že by se někdo mohl vyjádřit k tematu ještě z pohledu možnosti „dvojího zdanění“ ?

Vysvětlivky : Cukr = výhody plynoucí z lákání do osobního vlastnictví –zástava nemovitosti ! Bič = nevýhody plynoucí z „diskriminačních“ odlišností vlastnictví bydlení – např. daň z převodu, daň z almužny + platby na „pojistném“. Poučení ? Občane, až půjdeš k volbám, ptej se kandidátů, jakou rovnost či nerovnost mezi „vlastníkem jednotky“ a „členem družstva-nájemníkem“ na tebe ve volebním programu chystají a jak je budou uplatňovat po volbách ! Vždyť po volbách může být vše jinak než před nimi!

Závěr : Využívejme svých práv a hledejme společně možnosti jak

  • vzdorovat a bránit se blbosti, lhostejnosti a špatným zákonům
  • řešit problémy a neupadat při tom do beznaděje a do apatie .

Není jen forma ústavní stížnosti. Zkoušejme to třeba přes politiky, volené zástupce na všech úrovních (jsou tam pro nás a „našemu blahu“) a informujme se o poznatcích a zkušenostech. Nikdo za nás nic neudělá a samo se nic k lepšímu nezmění. Tahle doba „nechce klid ale aktivitu a taky se zamyslet nad tady převažující „anonymitou“. Každý snad má od narození své příjmení a jméno a když nedělá nic špatného nemá se za co stydět. Neškodilo by ho uvádět. .

Děkuji za trpělivost a vaše náměty k řešení. Plácání a urážek už tu zaznělo při různých tematech dost. Za pokus to stojí ! Co vy na to ?

Hezký večer i při sledování „voleb v Americe“. Podle jejich výsledku se toho tady na našem „okinfu“ a v „českém chlívečku“ určitě samo hodně změní.

Zdraví Kolář

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.