Je § 1180 odst. 2 OZ kogentní?

Vložil Komárek (bez ověření), 18. Únor 2023 - 13:08 ::

V minulosti se vedla diskuse, zda je § 1180 OZ kogentní nebo dispozitivní. Zdá se, že ani po novele OZ od 1.7.2020 to není jasnější.

V historickém Prohlášení z 90. let 20. století máme pravidlo, tehdy opsané ze zákona o vlastnictví bytů: „Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou budovy podle velikosti spoluvlastnických podílů.“

Pokud správně chápu, pravidlo o přispívání podle § 1180 odst. 1 OZ musí být zavedeno v Prohlášení, nikoli ve stanovách či prostým usnesením shromáždění vlastníků. Co je napsáno v Prohlášení, to platí, i kdyby stanovy nebo usnesení shromáždění určily odlišné pravidlo – pak by šlo o neplatné pravidlo. Pokud se tedy rozchází znění prohlášení a stanov SVJ a do toho vznese zmatek ještě přijetí samostatného usnesení shromážděním vlastníků (a ve všech případech bude rozporné s prohlášením), ke stanovám ani k usnesení shromáždění se nepřihlíží? Rozumím tomu správně?

Nerozumím ale, jak je to s přispíváním podle § 1180 odst. 2 OZ:

  • přednost má zákon, pravidlo je kogentní a „přebije“ prohlášení/sta­novy/usnesení shromáždění?
  • pravidlo je dispozitivní? Pokud je dispozitivní, jakým způsobem nastavit odlišné pravidlo? V Prohlášení, ve stanovách, prostým usnesením shromáždění vlastníků?

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.