Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 12:09

Leny, píšete že kupní smlouva byla sepsána dne 05.12.2022. Od toho dne se převodce stal oprávněným uživatelem bytu až do dne fyzického předání bytu a klíčů nabyvateli dne 30.12.2022.

Jeden den rozdílu nehraje ve vyúčtování služeb prakticky žádnou roli, takže vyúčtování za celé zúčtovací období od 01.01.2022 do 31.12.2022 může být vystaveno převodci (předchozímu vlastníkovi). Záleží na tom, zda převodce bude či nebude požadovat u poskytovatele služeb samostatné vyúčtování služeb v souladu s zákonem.

Správný postup podle zákona č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky by ovšem měl být u poskytovatele služeb zcela jiný, a to takto:

  1. rozúčtovat náklady služeb na byt za celé zúčtovací období
  2. rozdělit náklady připadající na byt na dvě období: do 10.12.2022 a od 11.12.2022
  3. vystavit a doručit převodci vyúčtování služeb za dílčí období od 01.01.2022 do 10.12.2022
  4. vystavit a doručit nabyvateli vyúčtování služeb za dílčí období od 11.12.2022 do 31.12.2022

Při tomto postupu přesně podle zákona byste mohl na převodci vymáhat náklad za služby za období od 11.12.2022 do 30.12.2022 (kdy převodce užíval cizí byt). Je pouze na převodci a nabyvateli zda si něco vzájmně uhradí; případně zda mezi sebou sjednali odchylku od zákonného postupu ohledně vyúčtování, a zda poskytovatel služeb s jejich ujednáním souhlasil.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.