Vložil Justitianus, 15. Březen 2022 - 8:51
  • Plašane, napsal jste: „… budu čekat a následně i trvat na výplatě a případně i na smluvní pokutě dle §13 pokud mi nebude uvedené vyplaceno včas. Takhle?“

Nikoliv, Plašane (bez ověření). Pletete jablka s hruškami.

(1) Na vyplacení přeplatku samozřejmě budete mít nárok, a to i za situace kdy celé vyúčtování bude neřádné, nedůvěryhodné a zjevně chybné. Na úhradu přeplatku se ovšem nevztahuje § 13.

(2) Pletete do toho pokutu spojenou s nepeněžitým plněním podle § 13. Tato pokuta nijak nesouvisí s tím zda Vám bylo něco vyplaceno včas, nebo nebylo. Nepeněžitým plněním se rozumí jiná povinnost než zaplacení peněžité částky.

  • SJV má uloženu zákonnou povinnost doručit Vám řádné vyúčtování včas. Nesplní-li tuto svou povinnost (povinnost k nepeněžitému plnění), můžete vymáhat pokutu 50 Kč denně, případně v jiné schválené výši.
  • Vy máte uloženu zákonnou povinnost podat námitku k neřádnému vyúčtování. Nesplníte-li tuto vaši povinnost (povinnost k nepeněžitému plnění), může SVJ na Vás vymáhat pokutu 50 Kč denně, případně v jiné schválené výši.

Obě pokuty se mohou navzájem kompenzoat (započítat). Proč to zákon stanoví právě takto – to netuším. Ptejte se našich skvělých zákonodárců.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.