Vložil Justitianus, 20. Leden 2022 - 11:23

Pro zajímavost k tomu uvedu obecně formulovaný názor právníka Michala Klusáka na shodnou problematiku – citováno z textu na webu https://www.tyden.cz/…klusak_1302/.

Jedná se o tzv. speciální ochrannou dezinsekci dle zákona o ochraně veřejného zdraví (…).

Dle platné právní úpravy je tedy společenství vlastníků povinno provádět speciální ochrannou dezinsekci, a to bez ohledu na náklady s tím spojené. Vzhledem k tomu, že povinnost zajistit speciální ochrannou dezinsekci ukládá zákon společenství (nikoli jednotlivým vlastníkům jednotek), a to i v jednotlivých obytných místnostech (tedy bytech) a nebytových prostorech, mám za to, že náklady s tím spojené hradí společenství.

Jedná se o náklady na správu domu ve smyslu § 1180 občanského zákoníku a § 7 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., na které přispívají vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech, není-li stanovami určeno jinak. 

Na náhradu nákladů spojených s provedením asanačních prací dle mého názoru společenství vůči vlastníků jednotek nárok nemá, neboť v daném případě nelze uplatnit odpovědnost vlastníků za porušení obecné prevenční povinnosti ve smyslu § 2900 občanského zákoníku ani za porušení povinnosti stanovené zákonem ve smyslu § 2910 občanského zákoníku.

Mgr. Michal Klusák je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s praxí více než 20 let. Je hlavním partnerem Klusák Advokátní Kancelář Law Firm, specializující se na právo a problematiku bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků a bytových družstev. 


Na závěr pozorňuji, že Michal Klusák se mýlí když tvrdí že „povinnost zajistit speciální ochrannou dezinsekci ukládá zákon společenství (nikoli jednotlivým vlastníkům jednotek)“. Na vině je jeho neznalost zákona. Jistě jste si toho povšimli sami.

Podle § 57 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví platí, že [s]peciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna (…) zajistit (…) každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

Z uvedeného plyne, že na vlastníka jednotky dopadá zákonem uložená povinnost podle § 57 odst. 2. Jednotka je totiž věc nemovitá. Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 92l zákona:

§ 92l Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 57 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 nezajistí provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace.

Proto je nesprávné Klusákovo tvrzení, že s ochranou desinsekcí nemá vlastník jednotky nic společného (a že ji nemusí ani zajistit ani hradit).

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.