Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 26. Listopad 2021 - 15:02

Jen tak na úvod, „celostátně účinný právní předpis“ je hezký novotvar, který zde běžně používáte. Předpokládám, že tím máte na mysli formulaci „obecně platný právní předpis“.

Existují tři základní úrovně pravidel z pohledu jejich závaznosti, závazná (většinou se jedná o právní předpisy, ale nejen o ně), doporučená, např. technické normy nebo v obecné rovině vámi často používané judikáty, a tzv. zvyková, např. typografická pravidla. Dodržování závazných pravidel je obvykle právně vymahatelné, a proto obecně platí, že se musí dodržovat. Naopak u pravidel tzv. zvykových obecně platí, že je vhodné je dodržovat. Jejich dodržování vypovídá o jisté kvalifikační úrovni.

Máte pravdu v tom, že mnou uvedená pravidla nejsou pravidly závaznými. Z části patří mezi doporučená a z části mezi tzv. zvyková. To však neznamená, že není vhodné je dodržovat, v případě, že nejsou v rozporu se závaznými pravidly. Spíše naopak. Jejich dodržování vypovídá o jisté profesní úrovni v dané oblastí.

Používání PSČ tak, jak jej stanovují pravidla České pošty či ČSN 01 6910 nejsou v rozporu s vyhláškou č. 359/2011 Sb. Pravidla uvedená v ní se týkají základních registrů ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb. Neplatí obecně pro zápis PSČ, a proto se neuplatní pro psaní adres na obálky. Zde se uplatní ČSN 01 6910:2014.

Není zde možné vycházet z pravidla, že vyhláška má větší právní sílu oproti technické normě, neboť každá z nich řeší daný problém pro jinou oblast. Nepřekáží si. Zmíněná vyhláška je uplatnitelná pouze v rozsahu zákona.

Jak již jsem zde jednou psal, vždy je nutné rozlišit, kde PSČ píši. Tedy na jaký dokument, či do jakého systému apod. Podoba zápisu PSČ může být ve tvaru XXXXX, jakož i XXX XX. Záleží na tom, kde se PSČ uvádí. Jinou podobu bude mít při zápisu do základního registru a jinou při zápisu na poštovní obálku nebo v dopise či v zápise z jednání.

Na závěr jen drobnost. To, že vy nějaká pravidla neznáte, neznamená, že neexistují. To k pravidlům o požární ochraně. Jen pro vaši informaci, v současné době se připravuje „přesun“ některých doporučených pravidel týkajících se hromadných garáži mezi závazné a měly by se vztahovat i na hromadné garáže zkolaudované před účinností. Takže pravidla, která neexistují ve formě obecně platného právního předpisu, se jimi mohou stát. I když osobně si myslím, že to nebude případ PSČ.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.