Vložil Anonymous, 22. Leden 2008 - 15:08

Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnicví vzniká společenství vlastníků jednotek povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin na příslušném rejstříkovém soudu. Tento odstavec zní: (4) Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu,^17) přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu; v případech podle věty druhé předáním České národní bance. Uvedením poznámky ^17) se však uložení uzávěrky do sbírky listin obchodního rejstříku ocitá jaksi na vodě. Poznámka totiž zní:

  1. § 27a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 27a totiž v obchodním zákoníku není. Byl zaveden změnou obchodního zákoníku zákonem 370/2000 Sb., ale byl zrušen zákonem 216/2005 Sb., který uvádí nové znění hlavy III., ve které § 27a není. Je tedy zřejmé, že zákonodárci opět udělali botu a poznámka 17) je nesmysl. Co ale z toho plyne pro SVJ – má se uzávěrka dát do sbírky listin u rejstříkového soudu, nebo ne. Podle zákona o účetnictví by se to mělo dělat, ale obchodní zákoník rejstříkovému soudu uložení uzávěrky neukládá. Tak co teď? Podle mě je nejlepší se u místně příslušného soudu zeptat, jestli uzávěrku chtějí nebo ne a podle toho se zařídit.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.