Nabíjení elektromobilů a vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vložil Justitianus, 21. Červenec 2021 - 17:36 ::


Ve sbírce zákonů byla zveřejněna změnová vyhláška č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Nové znění je platné od 14.07.2021 s ú­činností od 01.10.2021.

§ 48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi

(1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby
a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

(2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby
a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

(3) Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby.

 
Právní rozbor

Pro každé SVJ je zajímavé to, že vyhláška nepožaduje kabelovody jde-li o hromadné garáže s garážovými stáními (podle ČSN 73 6058 „Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“). Na většinu bytových domů s hromadnými garážemi se tedy § 48b nebude vztahovat ani při novostavbě, ani při změně stavby.

Pokud jde o parkoviště u bytového domu: Existuje mnoho domů u kterých je zřízeno parkoviště vyhrazené pro vlastníky jednotek a jejich návštěvníky. V tom případě i toto neveřejné parkoviště může být považováno za stavbu pro bydlení (§ 48 odst. zákona o DPH) a vztahuje se na ně § 48b vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Povinnost instalovat kabelovody by však vznikla jedině při kumulativním (současném) splnění všech podmínek uvedených ve vyhlášce, to jest:

  1. parkoviště fyzicky sousedí s budovou (je společná hranice pozemků),
  2. dochází ke změně stavby bytového domu,
  3. zároveň dochází i ke změně stavby parkoviště,
  4. a náklad na kabelové rozvody nepřesáhne 7% celkových nákladů na změnu dokončené stavby parkoviště.

Justitianus

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.