Vložil Zdeno (bez ověření), 7. Duben 2021 - 21:47

„Zdeno“ Vy jste zřejmě „cizinec“…

Ano, v tomto jediném máte pravdu :) i když to nic neřeší (nebo snad jo?).

proto nerozumíte česky psanému textu

Představte si, rozumím. Ale k věci:

když je něco provedeno v nesouladu s platnými zákony a PV, pak je to samozřejmě „protizákonné“ a ten kdo to „provedl“, se vystavuje trestnímu postihu.

A věděl by jste konkrétně napsat, co je na (dřív zmíněném případu) v nesouladu se zákony? Co podle Vás brání dobrovolnému ujednání mezi vlastníkem (zmíněným kamarádem) a SVJ, co projednalo a schválilo shromáždění? Nápověda – zkuste začít zákonem 89/2012, § 1 , (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona …

smlouva je právně neplatná a žádný soudce se jí nebude ani zabývat.

Vy jste soudce, že máte takovou jistotu (navíc když jste ji ani neviděl)? Jinak ale trochu předbíháte, říká se, že kde není žalobce, není soudce – a v tomto případě není žalobce, znovu opakuji – vše projednalo shromáždění a není tam nikoho, kdo by nesouhlasil s daným řešením.

Zapomínáte, že na správu, provoz a údržbu společných částí domu, přispívají (většinou)všichni vlastníci jednotek v domě, dle velikosti svého spoluvlastnického podílu.

Nezapomínám, to spíš vy, v tomto tématu to navíc několikrát opakuji a zdůrazňuji :)

Tím, že se všem jejich podíl zmenšil a oni stále hradí podle svého podílu zapsaného v KN, dochází k neoprávněnému obohacování jednoho člena SVJ

On se jim ale žádný podíl nezmenšil :) To si asi neuvědomujete, ale tím, že se prohlášení nezměnilo, zůstali podíly stejné, bez ohledu na „změnu výměr“. To, co se jim (teoreticky) zmenšilo, je „využitelná plocha společné chodby“ – i když, je to chráněná požární úniková cesta, tedy nesmí tam být nic odloženo a navíc jde o novší dům, kde čipy a systém klíčů „pustí“ na dané patro a do dané chodby jen vlastníky jednotek na tomto patře (s těma to kamarád probral osobné a jejich explicitní souhlasy má) – takže většina ostatních vlastníků se do této (zmenšené) chodby nemohla dostat ani předtím, ani teď… Nicméně, když už jste začal s tím obohacením – co vím, součást té uzavřené smlouvy je i povinnost přispívání do dlouhodobé zálohy za tuto „část chodby“ – kamarád tedy platí víc (jako kdyby došlo ke změně PV), pravdou je, že ostatní platí stejně jako před touto změnou a ne „o pár haléřů méně“, co by jim vyšlo po změně podílů / PV – s čím (opět) – nikdo neměl problém. Ten máte pořád jen vy…

„který si ten "prostor zabral a osadil dveřmi“, na úkor všech ostatních spoluvlastníků společných částí domu.

Nic si „nezabral“ na úkor ostatních, znovu a znovu opakuji, že dveře byli osazeny až po dohodě, projednání a schválení shromážděním.

To je opravdu trestný čin. Už Vám to aspoň dochází?

Ne, nedochází ;) ale když jste přesvědčen, že jde o trestný čin – prosím, podejte trestní oznámení. Sice nevím, čím ho chcete podložit (naposledy zopakuji – shromáždění s tím souhlasilo, nikdo s tím nemá dodnes problém a nenapadl to a to už přešlo několik let…)


PS: Snad by to takto mohlo stačit, nikam se tato diskuse neposouvá.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.