Vložil E_man, 21. Únor 2021 - 13:50

…Popletená soudkyně se mýlí. Jde o skládání záloh (viz vaše stanovy). Nikoliv o konečné platby. A už vůbec se nejedná o paušální platby, protože každý vlastník jednotky hradí částku zálohy v jiné výši (podle svého spoluvlastnického podílu). Neználků v talárech je víc než rozumných soudců/soudkyň.
Vaší chybou je, že jste to nesmyslné tvrzení popletené soudkyně zkusil brát vážně. Víc k tomu není třeba dodat.

Pane Justiniáne, děkuju za odpověď. Tu „soudce“ jsem vážně nebral ani náhodou, už jen pro to, že mi s vážnou tváři dělala kázání o tom, že povinnosti vlastníka je „šetřit“! Na můj dotaz podle jakého zákona odpověděla:
podle ZoVB
Řekl jsem ji že tam nic takového není, že povinnosti vlastníka je hradit náklady, které si dopředu schválí.

Že jsem se neodvolal? Proč!
Zvyšoval bych náklady pro spoluvlastníky. Jestli to pochopí, mohou mi je nahradit lehce i bez soudního rozhodnutí. A jestli to nepochopí?
V životě jsem už přišel o mnohém víc než mizerných cca 12000 (byť pro důchodce je to značná částka).

Celý spor však je úplně o něčem jiném.
Ve článku XIV jsem uvedl jen povinnosti vlastníka. Jsou tam vak i jeho práva viz

/1/ Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov a má zejména právo:
  • e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,
  • f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisů ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky.

Jde o to. že jsem se odvážil požadovat, ať mi „výbor“ prokáže usneseními oprávněnost požadovat výší těchto příspěvků!
Po třech letech výbor písemně uvedl usnesení, za kterých jsem mu obratem prokázal, že schválená výše příspěvků je nulová!!
Odmítnul jsem tedy platit, protože v předpisu plateb nemáme oddělené platby na krátkodobé a dlouhodobé, ale v součtu a ten je podle mého názoru chybný!

Celý spor není ani tak o to zda jde o zálohy, příspěvky, paušální platby – ale o jejich výši, kterou jsem rozporoval jak na základě výborem předložených dokumentů tak i na základě mých dokumentů.

Výbor na moje námitky nereagoval, vydal EPR včetně nákladů na „právníka“ (právní kancelář JUDr. Růžičky), na jehož žalobu tzv. „soudce“ rozhodl o záležitosti v roce 2012 (podle NOZ s účinnost až od roku 2014). A to proto, že výbor teprve u soudu doložil usnesení „nájemců a vlastníku“ z doby 3 roky před založením SVJ na platbu dlouhodobých záloh na opravu střechy a výměnu oken, což bylo beze zbytku realizováno i zaplaceno ještě před založením SVJ v roce 2012

Ale ani to není všechno. Jednoduchým součtem dlouhodobých záloh za uplynulých 9 let snadno zjistíme schodek ve výši cca 2mil. Kč, z nichž jen část lze zdůvodnit realizovanými náklady. Zcela zřejmě a bezostyšně výbor tyto prostředky používá k jiným účelům a teď už nám nechce poskytnout ani účetní závěrku, kterou chce schválit PER ROLLAM.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.