Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 0:50

E_mane, zde se nashromáždilo už 18 příspěvků. Vše celkem k ničemu. Jediný relevantní příspěvek je ten Váš, ve kterém citujete obsah vašich stanov. Pouze obsah stanov je pro věc rozhodující. Citoval jste z nich tuto část:

Čl. XVIII – Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a nákladů služeb
(…)
(7) Vlastníci jednotek jsou povinni vždy do 25. dne daného měsíce poukazovat na účet společenství předepsanou finanční částku, jež obsahuje:
    • krátkodobou zálohu na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním jednotek,
    • příspěvek na dlouhodobou zálohu na úhradu nákladů na správu a údržbu domu a pozemku

Ze znění vašich stanov tedy přímo plyne, že Vaše platby na správu domu jsou DLOUHODOBÝMI ZÁLOHAMI. Nejedná se o konečné úhrady. Připomínám, že u KRÁTKODOBÝCH záloh by mělo nastat jejich vyúčtování alespoň jednou ročně (to jistě znáte u záloh na služby). U dlouhodobých záloh na správu je ovšem situace zcela odlišná. Příjemce dlouhodobé zálohy je povinen ji vyúčtovat:

  • po použití zálohy (nebo její části) na sjednaný účel,
  • jestliže odpadl důvod, ke kterému byla záloha skládána,
  • jestliže tak rozhodne nejvyšší orgán příjemce zálohy (shromáždění)
  • jestliže je to mezi plátcem a příjemcem zálohy předem dohodnuto (viz stanovy)

Uvědomte si, že plátcem záloh na správu není E_man. Plátcem záloh je plurální vlastník společných částí domu! E_man pouze přispívá na dlouhodobou zálohu. E_man je pouhý spoluvlastník, a to je méně než slepičí hovno na podrážce soudce/soudkyně. S E_manem se SVJ nemusí bavit o zálohách; pro SVJ je partnerem vlastník domu. Proto se E_man nemůže úspěšně domoci vyúčtování dílčích záloh na správu pouze pro svou osobu. V tom je zásadní rozdíl od záloh na služby.

Doporučená četba pro Vás: Plán oprav 2 (vložil Justitianus, 1. leden 2019 – 18:42).


Paušál

Odpovím i na Váš původní dotaz ohledně paušálu. Popletená soudkyně se mýlí. Jde o skládání záloh (viz vaše stanovy). Nikoliv o konečné platby. A už vůbec se nejedná o paušální platby, protože každý vlastník jednotky hradí částku zálohy v jiné výši (podle svého spoluvlastnického podílu). Neználků v talárech je víc než rozumných soudců/soudkyň.

Vaší chybou je, že jste to nesmyslné tvrzení popletené soudkyně zkusil brát vážně. Víc k tomu není třeba dodat.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.