Vložil Justitianus, 30. Prosinec 2020 - 10:59

Vyhlášení neschváleného zákona je protiústavní krok. Poslední slovo bude mít Ústavní soud. Z čistě právního hlediska je věc jasná.

Podle článku č. 50 odst. 1 Ústavy platí, že prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. Podle odstavce č. 2 platí, že o vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu.

Z uvedeného plyne, že o zákonu musí nyní hlasovat poslanecká sněmovna znovu. Prezident republiky bezpochyby naplnil čl. 50 Ústavy, neboť zákon nepodepsal a v dopise předsedovi Poslanecké sněmovny výslovně uvedl, že zákon vrací, a také tento svůj krok odůvodnil, jak mu ukládá Ústava. Není pochyby o tom v jakém stadiu legislativního procesu se zákon nachází.

Kopie prezidentova dopisu je zde: https://www.idnes.cz/…8_domaci_kop. Došel do podatelny Poslanecké sněmovny dne 28. 12. 2020.

Bez nového hlasování ve sněmovně nemůže zákon nabýt platnosti ani účinnosti, i kdyby byl zdánlivě vyhlášen ve sbírce zákonů. Nové legislativní dno je opět prohloubeno: tady už nejde o pouhou legisvakační lhůtu, tady jde o hrubé porušení Ústavy České republiky zákonodárcem.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.