Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Prosinec 2020 - 17:37

https://www.mfcr.cz/cs/vyhledavani…

Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce.

Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021.

Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je nastavení rovněž flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti, kdy je změna sazeb účinná k „prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen.“

Ukončení legislativního procesu v lednu by tedy znamenalo účinnost daného opatření o 1 měsíc později, než byl původní harmonogram (nové sazby v takovém případě budou platit od 1. března 2021).

V případě snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l je účinnost navázána na okamžik obecné účinností zákona (tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu).

Podrobná informace k jednotlivým ustanovením: Zákon o daních z příjmů

Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 %– účinnost pro celé období 2021 (technicky si v důsledku pozdější účinnosti může poplatník pro rok 2021 zvolit i dosavadní stav, tj. má možnost volby)

Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – účinnost pro celé období 2021

Stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu (technicky to znamená, že stravenkový paušál nebude možné poskytnout za leden, tedy v lednové výplatě)

Odpisy, elektromobilita – poplatník může tuto změnu využít již pro období 2020 a 2021

Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů – na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022 (plně v souladu s původním záměrem)

Zavedení osvobození státních dluhopisů – okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)

Odstropování daňového bonusu – na úpravu dopadá přechodné ustanovení ke zrušení superhrubé mzdy. Je tedy použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného DAP nebo ročního zúčtování v roce 2022)

Ostatní změny – účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro FO od roku 2022, pro PO i dříve, pokud mají hospodářský rok)

Spotřební daně

zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku – zde je flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“

 ukončení leg. procesu v lednu tedy předpokládá efektivitu daného opatření o 1 měsíc později, než byl harmonogram (nové sazby od 1. března 2021)

snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l – okamžikem obecné účinností (tj. 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)

Rozpočtové určení daní

 nabývá okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu)

Majetkové daně

 Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo – účinnost od 1. ledna 2022 (Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky se nejedná o zpoždění)

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 den následující po vyhlášení zákona

Ostatní změny v balíčku

 v zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. února 2021

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.