Vložil Justitianus, 10. Říjen 2020 - 9:44

Stanovy SVJ jako smlouva sui generis mohou ukládat pokuty členům SVJ. Existuje k tomu judikát, usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 291/2015, ze dne 1.2.2018.

Jak zde napsal pan Pavel: Takže nezbývá, než si správně vybrat! ;-)

„Usnesení shromáždění vlastníků jednotek je právní skutečností, nikoliv smluvním ujednáním mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednotek. 

Z toho vyplývá, že povinnost členů společenství vlastníků jednotek k úhradě smluvní pokuty by mohla být stanovena pouze ve stanovách, neboť stanovy jsou smluvním ujednáním svého druhu (sui generis)

Shromáždění vlastníků jednotek jinak než změnou stanov své členy k povinnosti platit smluvní pokutu za porušení povinností stanovených ve stanovách zavázat nemůže a vzhledem k tomu si rozhodnutí o této záležitosti nemůže ani atrahovat.“

Zdroj: usnesení Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 291/2015, ze dne 1. 2. 2018

V citovaném usnesení VS šlo o případ, kdy SVJ se pokusilo (protiprávně) uplatňovat pokutu, která ovšem byla „schválena“ pouze usnesením shromáždění. Nebyla uvedena ve stanovách! Soud tedy SVJ poučil, a zároveň učinil orbiter dictum závěr o tom jak se mělo správně postupovat.

Soud neměl žádnou pochybnost v tom, že pokuta řádně sjednaná ve stanovách je legitimní a vymahatelná.

Justitianus
Poznámka
Senát 7 Cmo má toto složení: JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Lenka Broučková, JUDr. Lenka Grollová, JUDr. Eva Svobodová.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.