Vložil query20 (bez ověření), 16. Září 2020 - 13:39

K „částečnému sloučení jednotek“ jsem se vyjadřovala pouze ve vztahu k použitému pojmu, kdy jsem tento pojem převzala právě ze starého znění NOZ, nicméně jsem toto „částečné sloučení“ dovysvětlila v dalším příspěvku (a doufám, že dostatečně).

Jedná se o cca 70 let starý bytový dům, předpokládám tedy, že se jedná o jednotky (1994).

Co se týče dalšího, odsouhlaseno nic není, byly pouze připraveny písemné podklady pro administrativní „připojení“ jedné místnosti vedlejší jednotky k naší jednotce. Tyto podklady byly připravovány za předchozího znění NOZ a počítalo se tedy s potřebou rozhodnutí shromáždění, nicméně se celé připojení místnosti muselo odložit a znovu se začalo řešit až teď a upřímně mohu říci, že pokud se mohu vyhnout rohodnutí shromáždění (byť za cenu nějaké sankce od SVJ), tak to pro mne bude schůdnější varianta.

Do KN by se jako podklad pro změnu nepředkládalo nové Prohlášení, nýbrž pouze Dohoda dotčených vlastníků o změně prohlášení, a to v bodech týkajících se pouze našich dvou BJ. V ostatních bodech se Prohlášení nemění. K tomu by byly přiloženy písemné souhlasy ostatních vlastníků jednotek se změnou prohlášení, v nichž by bylo uvedeno, že souhlasí se stavebním odloučením jedné místnosti bytu A a následným sloučením této místnosti k bytu B, následkem čehož dojde ke změně spoluvlastnických podílů na bytovém domě a pozemku s uvedením nového spoluvlastnického podílu bytu A a bytu B.

V Prohlášení máme vymezeny spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a pozemku, přičemž tyto spoluvlastnické podíly odpovídají podlahovým plochám bytů.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.