Vložil Justitianus, 16. Září 2020 - 13:28

Paní query20, děkuji za Vaši reakci.

  • Napsala jste: „Pojem „částečné sloučení jednotek“ byl uveden i v NOZ platném do 30.6.2020.“

To je ovšem bezvýznamné tvrzení. Ani do 30. 6. 2020 nikdo netušil co by to tajemné „částečné sloučení“ mělo být. Návod pro správu katastru zná pouze sloučení jednotek nebo rozdělení jednotky. Nic jiného nepřichází v úvahu. Viz body 5.5.2.1.2.4 a 5.5.3.1.1.1 Návodu. Nesmysly uvedené dříve v zákoně jsou nesmyslem i nadále.

Jestliže místnost (která je částí jednotky) se má přičlenit k jiné jednotce, pak jde z hlediska katastru o zápis změny vymezení dvou jednotek podle bodu 5.5.2.2 Návodu. To platí jak pro jednotky(1994), tak pro jednotky (2012).


Pokud jde o význam hlasování podle § 1208 písm. f bod 4 ve znění platném do 30.6.2020, Návod pro správu katastru nemovitostí je jednoznačný:

  1. Pokud jsou v domě již vymezeny jednotky(1994), může vznikat vlastnictví jednotky buď výstavbou jednotek na základě smlouvy o výstavbě, nebo vkladem na základě změny prohlášení vlastníka budovy. Viz body 5.5.1.1.1 a 8.3.3 Návodu.
  2. Pokud jsou v domě jednotky(2012), vzniká vlastnictví jednotky na základě dohody dotčených vlastníků jednotek o změně prohlášení, výstavbou na základě smlouvy o výstavbě, nebo na základě prohlášení o odstranění vady prohlášení. Viz bod 5.5.1.2.1 Návodu.

Z toho plyne, že jakékoliv hlasování podle starého znění § 1208 NOZ („o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek“) nemělo samo o sobě žádné právní účinky pro nikoho. Kastrální úřad by podle takového hlasování odmítl zapsat změnu jednotek, pokud by chybělo to nejdůležitější – nové schválené prohlášení, nebo schválená smlouva o výstavbě. Právě proto byl tento nesmysl z NOZ vypuštěn novelou účinnou ode dne 1.7.2020.


  • Napsala jste: „… nebude se tedy měnit ani spoluvlastnický podíl ostatních vlastníků na společných částech“.

Zároveň jste ale v další větě napsala, že spoluvlastnické podíly se mění, že tyto změny jsou obsaženy v novém prohlášení, a že už byly odsouhlaseny. Takže v tomto si protiřečíte. Důležité je to, že otázka změny podlahových ploch odpadá, neboť spoluvlastnické podíly máte určeny „natvrdo“ jinak, bez ohledu na podlahové plochy. Tento případ už jsem zde popsal s odkazem na znění § 1161 NOZ.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.