Vložil Justitianus, 16. Září 2020 - 7:02

Zjevně Vám ušlo, že podle § 1169 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. platí, že k zásahu do společných částí postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Z toho, že se zasahuje do zdi, tedy nelze dovozovat že by snad měli být dotčeni všichni vlastníci ve smyslu § 1169.

  • K Vašemu argumentu o změně podlahové plochy při sloučení:

Pokud jste mínil jednotku(2012), pak odkazuji na to, co už jsem uvedl v předchozím příspěvku (bod č. 2). Napsal jsem jasně, že v případech tam uvedených je změna podlahové plochy bezvýznamná – nemá totiž žádný vliv na spoluvlastnické podíly. Jde o případy kdy podíly na společných částech jsou v prohlášení určeny „se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné“. Nezaznamenal jsem žádný výklad § 1161, který by tvrdil něco jiného.

Pokud jste mínil jednotku(1994), pak zjevně neznáte její definici. Do podlahové plochy se nezapočítávají ani zdi mezi místnostmi, ani dveřní prahy či okenní ústupky. Probourání či zazdění dveřního otvoru nemění podlahovou plochu místností. Sloučení takových jednotek nemění podlahovou plochu, a tedy se nemění ani spoluvlastnické podíly. Viz zákon č. 72/1994 Sb. a k tomu příslušné výklady pojmu „podlahová plocha jednotky“. Například zde: https://www.stavebniklub.cz/…1UWBS0tlgLw/ .

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.