Vložil Justitianus, 16. Září 2020 - 8:32
  • Jako první se pokusili tazatelce odpovědět Jan 77 a Člen SVJ.

Obě jejich odpovědi jsou chybné. Není pravda, že potřebují souhlas shromáždění (Jan 77). Není pravda ani to, že by jim postačovala pouze písemná dohoda všech dotčených vlastníků (Člen SVJ).

  • Správně a v souladu se zákonem odpověděl Pepa.

Podle § 1169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že změna prohlášení vyžaduje písemný souhlas vlastníků jednotek, jejichž práv a povinností se změna dotkne (změna počtu místností bytu, změna půdorysného uspořádání bytu, změna podlahové plochy bytu, změna spoluvlastnických podílů).

Zároveň platí, že pro účinnost této změny prohlášení se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Bez tohoto souhlasu odmítne katastrální úřad vložit nové prohlášení do sbírky listin katastru a odmítne zapsat změny na listy vlastnictví dotčených jednotek.

Podle § 1221 odst. 2 zákona č. 89/212 Sb. platí, že stanoví-li zákon ve věcech bytového spoluvlastnictví působnost vlastníkům jednotek, lze ji vykonat i jejich rozhodnutím přijatým na shromáždění.

Z uvedeného plyne, že je naprosto jedno, zda vlastníci jednotek schválí sloučení jednotek podepisováním prohlášení (či smlouvy o výstavbě) jednotlivě (per rollam), nebo se k tomu společně sejdou například v sušárně domu, nebo v hospodě „Na růžku“, nebo v kanceláři notáře, nebo na shromáždění SVJ.


  • Stanovy SVJ tazatelky jsou přísnější než zákon a vyžadují aby k podepisování prohlášení došlo na shromáždění. To je soukromoprávní ujednání, účinné a vymahatelné pouze mezi účastníky tohoto ujednání. Jde ovšem o ujednání nepodstatné, jehož nedodržení nebude mít žádný vliv na účinnost právního jednání vlastníků jednotek.
  • Katastrální úřad to nebude vůbec brát v úvahu, protože zápis do katastru se posuzuje podle veřejnoprávní normy § 1169 zákona č 89/2013 Sb.. Katastrálnímu úřadu je naprosto jedno zda prohlášení bylo či nebylo podepsáno za okolností, které jsou uvedeny ve stanovách kteréhosi SVJ.

Katastrální úřad pouze požaduje, aby SVJ předložilo nové schválené prohlášení s podpisy, a k tomu se doloží souhlas stavebního úřadu s provedenými stavebními úpravami.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.