Vložil metvis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 15:29

úryvek ze stanov: „(16) Souhlasu dvou třetin hlasů všech členů Společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o: a. schválení nebo změně stanov, b. udělení předběžného souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru včetně schválení výše a podmínek úvěru, c. udělení předběžného souhlasu k uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce Společenstvím, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil.“

v případě, kdy tedy na příštím shromáždění bude předložen návrh na zákaz pěstování květin na balkonech pod pokutou 5 000 Kč – tento návrh bude odhlasován 2/3 všech hlasů, tak bude zakázáno pěstování květin na balkonech? Když se rozhodnu to nedodržet, SVJ mi vyměří pokutu 5 000 Kč, odmítnu zaplatit. SVJ mě zažaluje za nedodržení stanov a soud řekne „máte to ve stanovách, takže musíte zaplatit“, jinak exekuční titul?

Pozn. uvádím přehnaný příklad, ale očekávám, že obdobně to může být se zákezem grilování, klepání rohožek z okna atd.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.