Vložil Justitianus, 30. Červen 2020 - 15:04

Pane VN, asi Vám zůstalo skryto, že část NOZ o absolutních majetkových právech ještě rozšiřuje ustanovení § 1 odst. 2 NOZ.

Pro oblast absolutních majetkových práv (včetně bytového spoluvlastnictví) totiž platí, že osoby si mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona a takové ujednání zavazuje i třetí osoby. Přečtěte si k tomu ustanovení § 978 NOZ. Je to zařazeno na samém začátku části třetí „Absolutní majetková práva“.

Jste členem SVJ a ani tohle nevíte?

Už jste někdy slyšel o stanovách SVJ? To je právě takové ujednání NĚKTERÝCH, které platí pro VŠECHNY. K uložení povinnosti ve stanovách SVJ postačuje – podle okolností – pouze nadpoloviční většina přítomných na shromáždění. Čemu na tom nerozumíte? O jaké dohodě všech to zde fantazírujete? Nejste snad členem SVJ, že nevíte ani tak základní věc?

  • Podle § 1200 odst. 2 NOZ platí, že stanovy obsahují členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování, (…) a pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí.
  • Podle § 1208 platí, že do působnosti shromáždění patří změna stanov.
  • Podle § 1206 NOZ platí, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Totéž platí i pro změnu stanov, tedy pro změnu členských práv a povinností a pro změnu pravidel pro správu domu a pravidel pro užívání společných částí.

Z uvedeného plyne, že pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí mohou být měněna většinovým rozhodováním, a toto rozhodnutí je závazné pro všechny vlastníky jednotek. I pro ty, kteří byli přehlasováni. I pro ty, kdo se vůbec shromáždění neúčastnili. I pro ty, kdo se stanou vlastníky jednotek teprve v budoucnu. A tato pravidla mohou být odchylná od zákona, viz § 1 NOZ.

Čemu na tom nerozumíte? Většinové rozhodování – to je přece základ spoluvlastnických vztahů už od dob císaře Justiniana (527 až 565 n.l.). Totéž uzákonil pro země Koruny české Obecný zákoník občanský ABGB v roce 1811. A vy jste toto nezjistil ani do roku 2020!

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.