Vložil metvis (bez ověření), 30. Červen 2020 - 11:46

dle Vašeho názoru jsou stanovy nad zákon a zastáváte opačný názor než radka222?

„Vy jste se bezpochyby dobrovolně zavázal k omezení Vašich práv a k dodržování uložených povinností – tím, že jste nabyl jednotku v domě.“

Ok. takže pokud mi občanský zákoník, paragraf 1013 říká že:„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“

zastáváte názor, že většina vlastníků může změnou stanov dosáhnout toho, že se zakáže i to, co nezakazuje výše zmíněny paragraf? např. věšení prádla? tedy pokud je většina, která něco odhlasuje, pak je jedno, zda to je nebo není v souladu se zákonem?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.